Virkesköpares årsanmälan (7807r)

Med blankett 7807r lämnar virkesköpare årsanmälan till Skatteförvaltningen om sådana betalningar de gjort direkt till skogsägarna för virkesköp. Försäkringsbolag använder blankett 7807r för att anmäla skogsförsäkringsersättningar de betalat till skogsägare.

Från betalningsåret 2016

  • korrigeringsblanketten är inte längre i bruk. Däremot ska virkesköparen fylla i samtliga betalningar för hela kalenderåret i en ny ersättande årsanmälan (7807r). I den ersättande årsanmälan ska ingå såväl de korrigerade uppgifterna som de tidigare uppgifter som var korrekta.
  • betalaren ska lämna alla uppgifter elektroniskt om årsanmälan gäller minst fem inkomsttagare. Skyldigheten gäller inte fysiska personer eller dödsbon.

Använd e-tjänster (lomake.fi)

För att autentisera dig ska du ha webbankkoder, ett elektroniskt identitetskort eller en Katso-kod.

Blanketter som är halvfärdiga eller har skickats sparas i tjänsten Mina e-tjänster (lomake.fi).

Blanketterna skickas till adressen:
Optisk läsning av årsanmälningar
PB 300
00052 SKATT