Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här skickar du bouppteckningshandlingen till Skatteförvaltningen

Skicka oss en kopia av bouppteckningshandlingen och dess bilagor inom 1 månad från bouppteckningsförrättningen. Du kan också lämna bouppteckningen elektroniskt på någon annans vägnar.

Vi arkiverar bouppteckningshandlingen och dess bilagor i elektroniskt format och förstör dokumenten på papper.

Du är arvinge eller bouppgivare

Gå till MinSkatt och lämna bouppteckningshandlingen

Logga in i MinSkatt med dina egna beteckningar och välj ”Egna skatteärenden”. Du behöver ingen Suomi.fi-fullmakt för att skicka bouppteckningshandlingen.

Vi behöver endast en kopia av samma dödsbos bouppteckningshandling.

Du är representant för en bank, advokatbyrå eller någon annan organisation

Gå till Skatteförvaltningens e-tjänst och skicka bouppteckningshandlingen

Om du behöver ett sammandrag av de handlingar som du lämnat ska du skriva ut eller spara sammandraget i samband med att du skickar dem.

Så här lämnar du bouppteckningshandlingen i MinSkatt

 1. [Missing text '/common/showimage' for 'Swedish']

  Välj fliken Alla skatteslag.

 2. [Missing text '/common/showimage' for 'Swedish']

  Välj i punkten Arvsskatt länken Funktionerna för arvsskatt.

 3. [Missing text '/common/showimage' for 'Swedish']

  Välj länken Inlämning av bouppteckning.

 4. [Missing text '/common/showimage' for 'Swedish']

  Deklarationen består av 2 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.

  Fasen Basuppgifter:

  • Fyll i uppgifterna om arvlåtaren och om dödsboets kontaktperson.
  • Bifoga bouppteckningen genom att välja länken Lägg till en fil. Observera att alla sidor av bouppteckningen ska ingå i en fil. Om bouppteckningen innehåller bilagor ska du lägga till bilagorna som separata filer. Bilagor kan ha följande filformat: pdf, rtf, doc, docx, jpeg, jpg, tiff och png.

   

 5. [Missing text '/common/showimage' for 'Swedish']

  Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna stämmer. Välj till sist knappen Skicka.

Om du inte kan skicka bouppteckningen elektroniskt

Om du inte kan skicka bouppteckningen med bilagor elektroniskt kan du skicka dem till adressen:

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Kom bouppteckningen fram?

När du har skickat bouppteckningshandlingen i MinSkatt kan du kontrollera att den har kommit fram:

 1. Gå till ingångssidan i MinSkatt.
 2. Välj fliken Funktioner.
 3. Välj i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status länken Deklarationer, anmälningar och ansökningar som lämnats.

Du kan kontrollera de förväntade behandlingstiderna på sidan Handläggningstider för anmälningar, deklarationer och ansökningar

Om bouppteckningshandlingen behöver kompletteras efter att den skickats

Om du behöver komplettera bouppteckningshandlingen senare ska du också lämna den kompletterande bouppteckningshandlingen i MinSkatt, i Skatteförvaltningens e-tjänst eller per post. Vid behov kan du också lämna in handlingarna på skattebyrån.

Så här skickar du tilläggsutredningar eller en kompletterande bouppteckning i MinSkatt

Om du lämnar bouppteckningshandlingen för sent

För en för sent inlämnad bouppteckning måste du betala förseningsavgift eller skatteförhöjning

[Missing text '/documentmetadata/PageModified' for 'Swedish'] 14.4.2023