Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här skickar du bouppteckningshandlingen till Skatteförvaltningen

Skicka oss en kopia av bouppteckningshandlingen och dess bilagor inom 1 månad från bouppteckningsförrättningen. Du kan också lämna bouppteckningen elektroniskt på någon annans vägnar.

Vi arkiverar bouppteckningshandlingen och dess bilagor i elektroniskt format och förstör dokumenten på papper.

Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Så här lämnar du bouppteckningshandlingen i MinSkatt

 1. Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)
 2. Efter att du har loggat in ska du i punkten Egna skatteärenden välja länken Sköt egna skatteärenden. Du behöver ingen Suomi.fi-fullmakt för att skicka bouppteckningshandlingen.
 3. Välj fliken Skatteärenden.
 4. I punkten Arvsskatt ska du välja länken Funktionerna för arvsskatt.
 5. Välj länken Inlämning av bouppteckning.
 6. Inlämningen av uppgifter består av 2 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.
  Fasen Basuppgifter:
  • Fyll i uppgifterna om arvlåtaren och om dödsboets kontaktperson.
  • Bifoga bouppteckningen genom att välja länken Lägg till en fil. Observera att alla sidor av bouppteckningen ska ingå i en fil. Om bouppteckningen innehåller bilagor ska du lägga till bilagorna som separata filer. Bilagor kan ha följande filformat: pdf, rtf, doc, docx, jpeg, jpg, tiff och png.
 7. Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.
 1. Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)
 2. Efter identifieringen ska du i punkten Begränsad anmälan och begäran om uppgifter välja länken Anmäl eller begär uppgifter begränsat. Du behöver ingen Suomi.fi-fullmakt. Observera att när du lämnar uppgifter om en annan person via denna länk kombineras uppgifterna inte på något sätt till dina personliga beskttningsuppgifter och visas inte i samband med dina beskattningsuppgifter i MinSkatt.
 3. Välj i punkten Arvsskatt länken Inlämning av bouppteckning.
 4. Inlämningen av uppgifter består av 2 faser. Du ser dem i fasstigen som finns under ditt namn.
  Fasen Basuppgifter:
  • Fyll i uppgifterna om arvlåtaren och om dödsboets kontaktperson.
  • Bifoga bouppteckningen genom att välja länken Lägg till en fil. Observera att alla sidor av bouppteckningen ska ingå i en fil. Om bouppteckningen innehåller bilagor ska du lägga till bilagorna som separata filer. Bilagor kan ha följande filformat: pdf, rtf, doc, docx, jpeg, jpg, tiff och png.
 5. Fasen Förhandsgranska och skicka: Kontrollera att uppgifterna är rätt. Välj till sist knappen Skicka.

Om du behöver ett sammandrag av de handlingar som du skickat ska du skriva ut eller spara sammandraget genast i samband med att du skickar dem.

Om du inte kan skicka bouppteckningen elektroniskt

Om du inte kan skicka bouppteckningen med bilagor elektroniskt kan du skicka dem till adressen:

Skatteförvaltningen
Arvs- och gåvobeskattning
PB 760
00052 SKATT

Kom bouppteckningen fram?

När du har skickat bouppteckningshandlingen i MinSkatt kan du kontrollera att den har kommit fram:

 1. Gå till ingångssidan i MinSkatt.
 2. Välj fliken Kontakt.
 3. Välj i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status länken Deklarationer, anmälningar och ansökningar som lämnats.

Du kan kontrollera de förväntade behandlingstiderna på sidan Handläggningstider för anmälningar, deklarationer och ansökningar

Om bouppteckningshandlingen behöver kompletteras efter att den skickats

Om du behöver komplettera bouppteckningshandlingen senare ska du också lämna den kompletterande bouppteckningshandlingen i MinSkatt eller per post. Vid behov kan du också lämna in handlingarna på skattebyrån.

Så här skickar du tilläggsutredningar eller en kompletterande bouppteckning i MinSkatt

Om du lämnar bouppteckningshandlingen för sent

För en för sent inlämnad bouppteckning måste du betala förseningsavgift eller skatteförhöjning

Sidan har senast uppdaterats 12.4.2024