Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Arvsskattebeloppet och att betala skatten

Värdet på din arvsandel och också hur nära släkt du är med arvlåtaren påverkar arvsskattebeloppet.

Exakta uppgifter om arvsskattebeloppet och anvisningar om betalningen får du i beslutet om arvsbeskattningen.

Beloppet av arvsskatt

Arvsskatteräknaren – du kan uppskatta arvsskattebeloppet 
På sidan hittar du också skatteklasserna och arvsskattetabellerna.

Arvsbeskattningsbeslutet – varje arvinge eller ett ombud får ett beslut

Att betala arvsskatten

Att betala arvsskatt, betalningsrater och förfallodagar

Om du betalar arvsskatten för sent

Förskott på arv

När betraktas en gåva som förskott på arv?

Hur beaktas en gåva av arvlåtaren i arvsbeskattningen?

Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023