Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

En fullmakt gör det lättare att sköta dödsboets skatteärenden

Vi rekommenderar att delägarna i ett dödsbo ger exempelvis en arvinge fullmakt att sköta dödsboets skatteärenden, det vill säga fullmakt att agera som dödsboets ombud. På det sättet är det lättare att sköta skatteärenden och dödsboets skattepost kommer till rätt adress. Om du är den enda arvingen behöver du ingen fullmakt.

I MinSkatt visas dödsboets ärenden och kan skötas endast om dödsboet tidigare fått ett FO-nummer och ombudet har en Suomi.fi-fullmakt. En Suomi.fi-fullmakt att använda e-tjänster ska ansökas separat.

Använd en blankett för att ge ett ombud fullmakt att sköta dödsboets ärenden

Fullmakten kan endast ges med en pappersblankett. Alla delägare måste underteckna fullmakten. Observera att den här fullmakten endast gäller skatteärenden, inte alla dödsboets ärenden.

Läs anvisningen och skriv ut fullmakt för dödsboets skatteärenden (blankett 3630r)

Vad innebär en fullmakt?

Personen som har fått fullmakten, alltså fullmaktshavaren,

 • antecknas som dödsboets ombud i Skatteförvaltningens kundregister
 • får dödsboets skattepost till sin adress
 • kan anmäla dödsboets kontaktuppgifter och kontonummer till Skatteförvaltningen
 • kan sköta dödsboets skatteärenden per telefon eller genom att besöka skattebyrån
 • kan lämna uppgifter om dödsboet på pappersblanketter – till exempel komplettera dödsboets förhandsifyllda skattedeklaration
 • kan inte sköta dödsboets skatteärenden elektroniskt exempelvis i MinSkatt.

Elektronisk kommunikation kräver ett FO-nummer och en Suomi.fi-fullmakt

Det är möjligt att sköta ärenden elektroniskt om dödsboet redan har ett FO-nummer. Dödsboet kan inte få ett FO-nummer endast för elektronisk kommunikation.

Ett dödsbo har ett FO-nummer om det har bedrivit näringsverksamhet, jordbruk eller skogsbruk. Om den avlidne personen exempelvis har haft ett firmanamn, har FO-numret kommit den vägen.

Om du vill sköta dödsboets ärenden elektroniskt behöver du alltid en Suomi.fi-fullmakt för det. Delägarna i dödsboet ska ge denna fullmakt separat i tjänsten Suomi.fi.

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

 • Välj den fullmakt som heter Hantering av skatteärenden.
 • När du har Suomi.fi-fullmakten kan du sköta dödsboets skatteärenden i MinSkatt, per telefon och på skattebyrån.

Om dödsboet inte ger någon fullmakt

Om dödsboet inte ger en person fullmakt att agera som dödsboets ombud med blanketten och inte heller i Suomi.fi:

 • Skickar vi dödsboets skattepost till adressen som kontaktpersonen i bouppteckningshandlingen haft när handlingen lämnats till Skatteförvaltningen.
 • Delägarna i dödsboet ska själv se till att adressuppgifterna är uppdaterade. Om den i bouppteckningshandlingen angivna kontaktpersonen flyttar uppdateras adressuppgifterna inte automatiskt från någon källa till Skatteförvaltningens register.
 • För att sköta dödsboets enskilda skatteärenden – såsom att anmäla ett kontonummer för en eventuell skatteåterbäring – behövs en separat fullmakt eller en underskrift av alla delägare.
Sidan har senast uppdaterats 14.4.2023