Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Dödsboets bankkonto – anmäl kontonumret för skatteåterbäring

Delägarna i dödsboet ska själv se till att kontonumret hålls uppdaterat i Skatteförvaltningens uppgifter.

När kontot är giltigt och Skatteförvaltningen har kontonumret i sina uppgifter betalar vi en eventuell skatteåterbäring för dödsåret direkt på dödsboets konto. Om dödsboet har flera bankkonton lönar det sig inte att avsluta det konto som finns i Skatteförvaltningens uppgifter.

Det är bra att hålla kontonumret i kraft tills dödsboets tillgångar har skiftats (delats) och dödsboet avslutats helt och hållet.

Läs närmare anvisningar enligt dödsboets situation

Ett nytt eller ändrat kontonummer för dödsboet ska i regel anmälas på en pappersblankett. Blanketten kan skickas per post eller lämnas in på vilken skattebyrå som helst.

I MinSkatt går det att anmäla ett kontonummer endast när dödsboet har ett FO-nummer och uppgiftslämnaren har fått en Suomi.fi-fullmakt att sköta dödsboets skatteärenden.

Om dödsboets kontonummer har antecknats i bouppteckningshandlingen som skickats till Skatteförvaltningen ska du göra så här:

 1. Fyll i blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer
  • Ange uppgifterna i punkt 1 på blanketten.
 2. Skicka blanketten till oss enligt anvisningarna på blankettsidan på skatt.fi.

Om dödsboets kontonummer inte antecknats i bouppteckningshandlingen ska du göra så här:

 1. Du behöver antingen en kopia av dödsboets kontoutdrag eller bankens bekräftelse av dödsboets konto för Skatteförvaltningen. Om du inte har någon kopia av kontoutdraget ska du be att banktjänstemannen fyller i den andra sidan på blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer.
 2. Fyll i blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer
  • Ange uppgifterna i punkt 1 på blanketten.
 3. Skicka blanketten och kopian av kontoutdraget eller bankens bekräftelse till oss enligt anvisningarna på blankettsidan på skatt.fi.

Det ombud som dödsboet har gett fullmakt kan anmäla kontonumret på blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer.

 • Ange uppgifterna i punkt 2 på blanketten.
 • Markera punkten ”fullmakt eller auktorisering som gäller tills vidare” (uppgifterna har redan lämnats till Skatteförvaltningen).
 • Skicka blanketten till oss enligt anvisningarna på blankettsidan på skatt.fi.

Det är lättast att anmäla kontonumret och sköta andra dödsboets skatteärenden om delägarna i dödsboet

 1. först ger en person fullmakt att agera som dödsboets ombud i fråga om skatteärenden på blanketten Fullmakt för dödsboets skatteärenden
 2. därefter anmäler fullmaktshavaren kontonumret på blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer.

Om det inte är möjligt att ge en person fullmakt att agera som ombud ska du göra så här:

 1. Be om en fullmakt av alla delägare i dödsboet. Fullmakten för dödsboets skatteärenden kan ges på en pappersblankett (3630r). Bankernas egna fullmakter att sköta dödsboets bankärenden duger inte som fullmakt vid anmälan om kontonummer.
 2. Fyll i blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer och anteckna där dina egna uppgifter och det nya kontonumret.
 3. Bifoga till blanketten
  • en fullmakt från varje delägare
  • om bouppteckningen ännu inte har skickats till Skatteförvaltningen ska du också bifoga
   • en utredning om dödsbodelägarna
   • en kopia av bouppteckningshandlingen
   • en kopia av delgivet och godkänt testamente, om den avlidne hade upprättat ett testamente.
 4. Skicka blanketten med bilagor till oss enligt anvisningarna på blankettsidan på skatt.fi.

Om det i arvskifteshandlingen har antecknats vem det är som får lyfta skatteåterbäringar riktade till dödsboet ska du göra så här:

 1. Om skatteåterbäringarna enligt arvskifteshandlingen hör till dig ska du anmäla kontonumret på blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer.
 2. Bifoga en kopia av arvskiftesavtalet.
 3. Skicka blanketten med bilagor till oss enligt anvisningarna på blankettsidan på skatt.fi.

Om det i arvskifteshandlingen inte har antecknats vem som får lyfta skatteåterbäringar riktade till dödsboet ska du göra så här:

 1. Be om en fullmakt av alla delägare i dödsboet. Fullmakten för dödsboets skatteärenden kan ges på en pappersblankett (3630r). Bankernas egna fullmakter att sköta dödsboets bankärenden duger inte som fullmakt vid anmälan om kontonummer.
 2. Fyll i blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer och anteckna där dina egna uppgifter och det nya kontonumret.
 3. Bifoga till blanketten
  • en fullmakt från varje delägare
  • om bouppteckningen ännu inte har skickats till Skatteförvaltningen ska du också bifoga
   • en utredning om dödsbodelägarna
   • en kopia av bouppteckningshandlingen
   • en kopia av delgivet och godkänt testamente, om den avlidne hade upprättat ett testamente.
 4. Skicka blanketten med bilagor till oss enligt anvisningarna på blankettsidan på skatt.fi.

När dödsboet är infört i registret över momsskyldiga kan det ge en person eller ett företag fullmakt att sköta dödsboets (arvingarnas) skatteärenden elektroniskt. Fullmaktshavaren kan anmäla dödsboets kontonummer i MinSkatt. Ett momsskyldigt dödsbo kan av särskilda skäl också anmäla sitt kontonummer på en pappersblankett.

För att sköta ärenden i MinSkatt behöver dödsboets ombud

 • personliga bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett certifikatkort
 • en Suomi.fi-fullmakt.

Gå till MinSkatt

Så här ger du en Suomi.fi-fullmakt för att sköta skatteärenden

Så här anmäler du kontonumret i MinSkatt

Anmäl kontonumret på blanketten Dödsboets anmälan om kontonummer.

 • Ange uppgifterna i punkt 2 på blanketten.
 • Markera punkten ”kopia av bouppteckningen eller alla ämbetsbevis/
  släktutredning” (uppgifterna har redan lämnats till Skatteförvaltningen).
 • Om bouppteckningen ännu inte har lämnats till Skatteförvaltningen ska du bifoga släktutredningen.
 • Skicka blanketten och vid behov bilagan till oss enligt anvisningarna på blankettsidan på skatt.fi.

Kom ihåg att hålla adressuppgifterna uppdaterade

Anmäl adressen till dödsboets kontaktperson

Sidan har senast uppdaterats 11.4.2024