Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

50B Pääomatulot ja niistä tehtävät vähennykset (3024)

Tarkista esitäytetty veroilmoitus. Jos pääomatuloihin liittyvissä tiedoissa on virheitä tai puutteita, voit korjata tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 50B.

Voit ilmoittaa tai korjata lomakkeella esimerkiksi seuraavia tietoja:

  • osingot ja osuuskunnan ylijäämät
  • pääomatuloa olevat eläkkeet
  • pitkäaikaissäästämissopimuksen eli PS-sopimuksen mukaiset suoritukset
  • sijoitus- tai säästöhenkivakuutuksesta (esimerkiksi niin sanottu vakuutuskuori) saatu tuotto

  • kapitalisaatiosopimuksesta saatu tuotto

  • asuntovelan tai tulonhankkimisvelan korot, vapaaehtoisen eläkevakuutuksen maksut
  • varallisuustiedot.

Huomaa, että vuokratulot ilmoitetaan lomakkeella 7H, 7K tai 7L, luovutusvoitot ja -tappiot lomakkeella 9 tai 9A ja ulkomaan pääomatulot pääasiassa lomakkeella 16B. Kaikki tiedot voit antaa myös OmaVerossa.

Ilmoita OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Sivu on viimeksi päivitetty 20.11.2023