Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys perustuu erityiseen syyhyn

Veronmaksukyvyn alentumisvähennyksen voi saada harkinnanvaraisesti esimerkiksi sairauden, työttömyyden tai elatusvelvollisuuden perusteella.

Koko perheen tulot vaikuttavat vähennykseen

Mahdollisuuteesi saada vähennys vaikuttavat

  • koko vuoden toteutuneet tulot – myös verovapaat tulot
  • muiden perheenjäsenten eli puolison ja alaikäisten lasten tulot ja varallisuus.

Tämän takia vähennystä ei voi ottaa huomioon verokortissa.

Huomaa, että veronmaksukyvyn alentumisvähennystä ei yleensä voida myöntää täysimääräisenä, jos yksittäisen verovelvollisen vuositulon määrä ylittää 17 500 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulon määrä ylittää 26 500 euroa. Vähennystä ei myönnetä osittaisenakaan, jos yksittäisen verovelvollisen vuositulo ylittää 27 000 euroa tai puolisoiden yhteenlaskettu vuositulo ylittää 40 000 euroa. Edellä mainittuja tulorajoja korotetaan 2 500 eurolla jokaista verovelvollisen huollettavana olevaa lasta kohti.

Jos tulosi tai sinun ja puolisosi tulot ylittävät edellä mainitut ylemmät tulorajat (27 000/40 000 euroa), veronmaksukyvyn alentumisvähennys sairaskulujen perusteella harkitaan tapauskohtaisesti. 

Vähennys sairauskulujen ja lääkekulujen perusteella

Voit saada kaavamaisen vähennyksen pelkkien suurten sairauskulujen ja lääkekulujen perusteella, jos

  • sinun ja perheenjäsentesi yhteenlasketut sairauskulut ovat vähintään 700 euroa vuoden aikana
  • sairauskulut ovat samalla vähintään 10 % puhtaiden ansio- ja pääomatulojesi yhteismäärästä (= kaikki tulot, joista on vähennetty tulonhankkimiskustannukset).

Vaikka nämä edellytykset (700 euroa ja 10 %) täyttyisivät, vähennyksen myöntämistä harkittaessa otetaan aina ensin huomioon sinun ja perheesi käytettävissä olevat yhteiset tulot sekä varallisuus.

Sairauskuluja ei siis voi vähentää verotuksessa sellaisenaan. Vähennyksen suuruus lasketaan kaavamaisesti ja siinä otetaan huomioon sekä sairauskulut että vuositulot. Säilytä kuitit sairauskuluista itselläsi – älä liitä niitä veroilmoitukseen. Pyydämme kuitteja tarvittaessa erikseen.

Kuinka paljon voi vähentää?

Vähennys on enintään 1 400 euroa.

Katso syventävän vero-ohjeen taulukosta, kuinka suuren kaavamaisen vähennyksen voit saada sairauskulujen perusteella.

Näin haet vähennystä

Voit hakea vuoden 2023 veronmaksukyvyn alentumisvähennystä veroilmoituksella vuonna 2024.

Ilmoita OmaVerossa

Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa tiedot paperilomakkeella 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset. Näin ilmoitat tiedot paperilomakkeella

Mistä vähennys tehdään?

Veronmaksukyvyn alentumisvähennys tehdään niistä ansiotuloista, jotka olet vuoden aikana saanut. Vähennystä ei siis tehdä suoraan veroista, vaan vähennys pienentää verotettavan ansiotulon määrää.

Jos vähennys on esimerkiksi 900 euroa, vaikutus verojesi määrään ei ole yhtä suuri.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.5.2024