Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Arvopaperien myyntivoitot

Tässä kohdassa ovat myyntivoitot ja -tappiot seuraavasta omaisuudesta:

 • osakkeet ja muut arvopaperit, myös ulkomaisen etävälittäjän kautta myydyt arvopaperit
 • sijoitusrahasto-osuudet
 • sellainen pääomanpalautus, joka verotetaan luovutuksena ja jonka maksaa muu kuin pörssiyhtiö.

Myös joukkovelkakirjalainan myynnin tai lunastuksen yhteydessä voi syntyä luovutusvoittona verotettavaa tuloa tai luovutustappiota.

Saamme yleensä tiedot arvopaperien ja sijoitusrahasto-osuuksien myynneistä pankeilta, muilta arvopaperien säilyttäjiltä ja rahastoyhtiöiltä sekä Suomesta että ulkomailta. Tarkista ja tarvittaessa täydennä tiedot. 

Jos hankintapäivä ja hankintahinta puuttuvat

Veroilmoituksesta voivat puuttua esimerkiksi arvopaperin hankintapäivä ja hankintahinta. Siinä tapauksessa käytämme luovutusvoiton laskemisessa ns. hankintameno-olettamaa, joka on 20 % tai 40 % osakkeiden myyntihinnasta.

Alustavassa verotuslaskelmassa myyntivoitto on laskettu tämän hankintameno-olettaman mukaan. Tarkista ja täydennä tarvittaessa.

Etsi hankintatiedot esimerkiksi pankin antamista asiakirjoista. Jos et löydä niitä, voit ilmoittaa kuitenkin arvopapereiden hankintavuoden, koska se vaikuttaa hankintameno-olettaman suuruuteen. Merkitse siinä tapauksessa kohtaan Hankintapäivä hankintavuoden ensimmäinen päivä eli esimerkiksi 1.1.1998 ja jätä muut kohdat tyhjäksi.

Lue lisää hankintameno-olettamasta ja arvopapereiden luovutusvoittojen verotuksesta

Tiedot arvopaperikaupoista csv-tiedostona

Voit tarkastella arvopaperikauppojasi myös taulukkomuotoisesta csv-tiedostosta. Tiedostoon pääset esitäytetyn veroilmoituksen aloitusnäytöltä:

 • Valitse osiosta Henkilön tulovero linkki Tarkista esitäytetty veroilmoitus.
 • Valitse linkki Avaa tiedot arvopaperikaupoista csv-tiedostona. Avautuvasta taulukosta näet Verohallinnon tiedossa olevat arvopaperimyynnit.

Huomaa, että et voi muokata tai lähettää tietoja taulukon kautta. Voit korjata tietoja vain veroilmoituksen kohdassa Arvopaperien myyntivoitot. Korjauksen jälkeen muutetut tiedot päivittyvät taulukkoon.

Näin ilmoitat OmaVerossa

Tiedossamme olevat luovutukset on merkitty vaiheeseen Esitäytetyt tulot ja vähennykset. Jos korjaat tietoja, valitse painike Avaa erittely, niin saat näkyviin erittelyn arvopaperikaupoistasi. Valitse sen arvopaperin nimi, jonka tietoja haluat täydentää.

Vaihtoehtoisesti voit liittää mukaan pankin antaman erittelyn liitetiedostona. Jos annat tiedot liitteellä, laske kaikkien verovuoden aikana myymiesi arvopaperien myynti- eli luovutushinnat yhteen ja ilmoita voitot ja tappiot erikseen.

Jos esitäytetyissä tiedoissa ei näy mitään luovutuksia, siirry vaiheeseen Muut tulot ja ilmoita tiedot siellä. 

 • Vastaa Kyllä kohdassa Arvopaperien myyntivoitot ja valitse painike Avaa erittely.
 • Valitse, ilmoitatko arvopaperien tiedot erittelyssä vai liitetiedostossa:

A Ilmoitan arvopaperin tiedot erittelyssä

 • Valitse painike Lisää uusi luovutus
 • Valitse luovutuksen tyyppi, eli onko kyseessä arvopaperin luovutus vai pääomanpalautus.
 • Täytä sen jälkeen pyydetyt tiedot.
 • Paina lopuksi OK.

B Ilmoitan arvopaperin tiedot liitetiedostossa

 • Liitä ensin esimerkiksi pankin antama tiedosto painikkeesta Lisää tiedosto. Valitse liitteen tyypiksi Arvopaperikauppojen liite ja kirjoita kuvaus, millaisesta liitteestä on kyse. Voit lisätä tarvittaessa useita liitetiedostoja
 • Täytä lisäksi kentät kohdassa Luovutusten arvo. Laske kaikkien verovuoden aikana myymiesi arvopapereiden myynti- eli luovutushinnat yhteen. Ilmoita erikseen vielä luovutusvoitot ja luovutustappiot. Varmista, että liitteen tiedot täsmäävät kenttien yhteismäärien kanssa.

Jos olet omistanut konkurssiin menneen julkisesti noteeratun yrityksen osakkeita, saat luettua tappiot hyväksesi näin:

 • Valitse painike Avaa erittely kohdassa Arvopaperien luovutukset vuonna 2023. Saat näkyviin konkurssiin mennen yhtiön osakkeiden hankintaerät.
 • Valitse yksitellen jokainen linkki, jossa lukee kyseisen osakkeen nimi.
 • Luovutushinnaksi on merkitty konkurssitapauksessa 0 euroa. Tarkista osakkeiden hankintahinnat ja -kulut. Jos hankintatiedot ovat oikein, valitse painike OK. Silloin tappio siirtyy verotuksen laskentaan. Muista käydä läpi kaikki hankintaerät ja tarkistaa jokaisen tiedot.
 • Jos veroilmoituksessa ei ole mitään tietoja konkurssiin menneen yhtiön osakkeista, ilmoita niiden hankintahinta ja -kulut sekä luovutushinta OmaVerossa. Merkitse luovutushinnaksi 0 euroa.

Lisätietoa

Näin ilmoitat paperilla

Jos ilmoitat arvopapereiden myynnistä Suomessa tai ulkomailla syntyneitä voittoja tai tappioita paperilomakkeella, käytä lomaketta 9A. Lomakkeella ilmoitetaan myös ulkomaisen etävälittäjän kautta tehdyt luovutukset. Muut etävälittäjän kautta saadut pääomatulot ilmoitetaan lomakkeella 16B.

Sivu on viimeksi päivitetty 27.9.2023