Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ulkomailla asuva työntekijä enintään 6 kuukautta Suomessa – voit vaatia myös progressiivista verotusta

Kun oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, olet rajoitetusti verovelvollinen. Rajoitetusti verovelvollisena maksat yleensä lähdeveroa (35 %) palkasta, jonka saat Suomesta.

Voit kuitenkin vaatia progressiivista verotusta lähdeverotuksen sijaan, jos asut

Progressiivinen verotus tarkoittaa sitä, että maksat veroa sen perusteella, kuinka paljon saat tuloja. Verojesi määrään vaikuttavat kaikki tulot ja vähennykset, jotka ovat kertyneet vuoden aikana.

Voit vaatia vähennyksenä tuloistasi esimerkiksi

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen, jotta voit hakea progressiivista verotusta.

Ulkomailta saamasi tulot vaikuttavat Suomesta saamasi tulon veroprosenttiin

Suomi verottaa vain tuloja, jotka saat Suomesta. Suomesta saatujen tulojen veroja kuitenkin korottavat palkka, eläke ja sosiaalietuus (esim. työttömyyskorvaus, opintoraha), joka on saatu

 • muualta kuin Suomesta ja tulo on asuinvaltiossasi veronalaista tai
 • Suomesta ja jonka verottamisen verosopimus estää.

Voit vaatia näihin tuloihin kohdistuvien tulonhankkimiskulujen vähentämistä.

Huom. nämä tulot eivät kuitenkaan korota Suomesta saatujen tulojen veroa, jos

 • asut EU-maassa, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa ja
 • Suomesta saamasi tulo on vähintään 75 % kaikista tuloistasi (niin sanottu 75 prosentin sääntö).

Toimi näin:

Jos sinulla on jo suomalainen henkilötunnus, sinun ei tarvitse asioida verotoimistossa. Siirry suoraan vaiheeseen 2. 

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150.

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy asioida henkilökohtaisesti.

Lue lisää tarvittavista liitteistä ja ajan varaamisesta verotoimistoon  

2

Hae verokortti ja toimita se työnantajallesi

Täytä lomake 5057, jolla haet rajoitetusti verovelvollisen verokorttia. 

 • Merkitse suomalainen henkilötunnus lomakkeelle.
 • Jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä, voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi. A1-todistus kertoo, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan. Jos sinulla on A1-todistus, vastaa ”Kyllä” kohdassa ”Minulla on asuinvaltiostani saatu A1/E101-todistus”. Verohallinto voi pyytää sinua esittämään todistuksen.

Täytä lisäksi lomake 6148, jolla haet progressiiviseen verotukseen.

 • Ilmoita hakemuksessa kaikki ansiotulot, jotka saat Suomesta
 • Ilmoita lisäksi
  • asuinvaltiossa veronalaiset palkka, eläke ja sosiaalietuus (esim. työttömyyskorvaus, opintoraha), joka on saatu:
   • muualta kuin Suomesta
   • Suomesta ja jonka verottamisen verosopimus estää.
  • vähennykset, jotka kohdistuvat näihin ansiotuloihin

Jos asut EU-maassa, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa ja Suomesta saamasi tulo on vähintään 75 % kaikista tuloistasi,

 • anna vapaamuotoinen liite, jolla vaadit, että ulkomailta saamiasi tuloja ei huomioida Suomesta saatujen tulojen verojen määrässä.

Jos vaadit Suomessa verotettaviin tuloihin kohdistuvia vähennyksiä esimerkiksi asunnon ja työpaikan välisistä matkakuluista tai tulonhankkimismenoista tai sinulta on peritty Suomessa eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja,

 • anna niistä selvitys vapaamuotoisella liitteellä.

Palauta lomakkeet Verohallinnolle. Palautusosoite on lomakkeiden 5057 ja 6148 etusivuilla.

Saat verokortin postitse. Kysy työnantajalta, miten verokortti pitää toimittaa. Työnantaja perii verokortin perusteella verot palkastasi.

Veroprosenttia voit arvioida etukäteen veroprosenttilaskurilla.

Esimerkkejä veroprosenteista

Muista antaa veroilmoitus Suomeen

Jos olet hakenut progressiivista verotusta verokortilla

Jos olet hakenut progressiivista verotusta jo verokortilla, saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuoden jälkeen keväällä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot.

Muualta kuin Suomesta (esim. asuinvaltiostasi) saamasi tulot, jotka olet ilmoittanut verokorttihakemuksella, näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella otsikon ”Ulkomaan tulot > Vapautusmenetelmä” alla. Tämä tarkoittaa, että tulot korottavat Suomesta saamiesi tulojen verojen määrää.

Jos asut EU-maassa, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa JA Suomesta saamasi tulo on vähintään 75 % kaikista tuloistasi, tarkista, että muualta kuin Suomesta saamasi tulot eivät näy esitäytetyllä veroilmoituksella kohdassa ”Ulkomaan tulot > Vapautusmenetelmä”.

Jos ulkomaantulot näkyvät esitäytetyllä veroilmoituksella yllä mainitussa kohdassa täytä lomake 6148 Hakemus ansiotulojen progressiivisesta verottamisesta. Anna lisäksi vapaamuotoinen liite, jolla vaadit, että ulkomailta saamiasi tuloja ei huomioida Suomesta saatujen tulojen verojen määrässä.

Jos et ole saanut esitäytettyä veroilmoitusta, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeilla.

Jos esitäytetyssä veroilmoituksessa ei ole virheitä eikä puutteita, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Olet saanut veroilmoituksen mukana lopullisen verotuspäätöksesi.

Jos veroilmoitukseen ei ole täytetty valmiiksi tietoja tuloistasi tai tiedoissa on puutteita, korjaa ja ilmoita tiedot paperilomakkeilla tai OmaVerossa.

Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos et ole hakenut progressiivista verotusta verokortilla

Jos et ole hakenut progressiivista verotusta verokortilla ja sinulta on peritty lähdeveroa, voit hakea progressiivista verotusta myös veroilmoituksella. Ilmoita tieto alla olevilla paperilomakkeilla.

Täytä lomake 6148 Hakemus ansiotulojen progressiivisesta verottamisesta

 • Ilmoita hakemuksessa kaikki ansiotulot, jotka saat Suomesta.
 • Ilmoita lisäksi asuinvaltiossa veronalaiset palkka, eläke ja sosiaalietuus (esim. työttömyyskorvaus, opintoraha), joka on saatu:
  • muualta kuin Suomesta
  • Suomesta ja jonka verottamisen verosopimus estää
  • tulonhankkimismenot, jotka kohdistuvat näihin ansiotuloihin

Jos asut EU-maassa, Norjassa, Islannissa tai Liechtensteinissa ja Suomesta saamasi tulo on vähintään 75 % kaikista tuloistasi

 • anna vapaamuotoinen liite, jolla vaadit, että ulkomailta saamiasi tuloja ei huomioida Suomesta saatujen tulojen verojen määrässä.

Täytä lisäksi lomake 50A Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset

 • ilmoita tällä lomakkeella Suomen tuloihin kohdistuvat tulonhankkimismenot. 

Saat syksyllä uuden verotuspäätöksen, josta näet lopullisen verojen määrän. Jos olet maksanut liian vähän veroja, saat jäännösveron maksuohjeet. Mukana on ohje myös mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Verohallinto voi pyytää sinua esittämään asuinvaltiostasi saaman todistuksen

Verohallinto voi tarvittaessa pyytää sinua esittämään asuinvaltiostasi saaman todistuksen asuinvaltiossasi verotetuista tuloista ja niihin kohdistuvista vähennyksistä.

 • Voit tällöin käyttää lomakkeen 6148 lopussa olevaa todistuspohjaa Asuinvaltion veroviranomaisen todistus tai asuinvaltion veroviranomaisen muuta todistusta
 • Tarvittaessa ulkomaan tulojen määrä on mahdollista selvittää myös muutoin, esimerkiksi palkkatodistuksella tai muulla luotettavalla selvityksellä.

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Sivu on viimeksi päivitetty 20.5.2024