Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomainen työntekijä enintään 6 kuukautta Suomessa – voit vaatia myös progressiivista verotusta

Progressiivinen verotus tarkoittaa sitä, että maksat veroa sen perusteella, kuinka paljon saat tuloja. Veroprosenttisi suuruuteen vaikuttavat kaikki tulot ja vähennykset, jotka ovat kertyneet vuoden aikana.

Kun oleskelet Suomessa enintään 6 kuukautta, voit vaatia progressiivista verotusta lähdeverotuksen sijaan, jos asut

Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen, jotta voit hakea progressiiviseen verotukseen.

Lue lisää rajoitetusti verovelvollisen verokortista  

Täytä kolme lomaketta ja varaa aika verotoimistoon

1

Hae suomalaista henkilötunnusta

Täytä lomake 6150, jolla haet suomalaista henkilötunnusta.

Lomake allekirjoitetaan myöhemmin verotoimistossa, jossa sinun täytyy asioida henkilökohtaisesti.

2

Hae verokorttia

Täytä lomake 5057, jolla haet rajoitetusti verovelvollisen verokorttia.

3

Hae progressiiviseen verotukseen

Täytä lomake 6148, jolla haet progressiiviseen verotukseen.

Ilmoita hakemuksessa kaikki

 • ansiotulot, jotka saat Suomesta
 • koko vuoden ansiotulot, jotka verotetaan asuinvaltiossasi
 • vähennykset, jotka kohdistuvat ansiotuloihisi.
4

Varaa aika verotoimistoon

Sinun täytyy käydä verotoimistossa, jotta sinut voidaan tunnistaa ja voit saada henkilötunnuksen.

Ota mukaan

 • täytetyt lomakkeet
 • voimassa oleva passi tai henkilökortti (ei ajokortti)
 • voimassa oleva oleskelulupa tai viisumi silloin, kun sellainen vaaditaan
 • kopio työmääräyksestä tai työsopimuksesta
 • kirjallinen selvitys työnantajalta Suomessa työskentelystä, jos työmääräyksessä tai työsopimuksessa ei mainita seuraavia:
  • työnantajan tiedot
  • työn tilaaja Suomessa
  • koko nimesi ja syntymäaika
  • työsuhteen kesto ja työskentelyaika Suomessa
  • työntekopaikka ja lyhyt kuvaus työstä
 • kopio A1-todistuksesta, jos sinulla on sellainen (A1 on viranomaisen antama todistus siitä, että kuulut asuinvaltiosi sosiaaliturvaan). Voit saada A1-todistuksen asuinvaltiostasi, jos tulet EU- tai ETA-maasta, Iso Britanniasta tai Sveitsistä.

Varaa aika OmaVerossa

Jos et voi kirjautua OmaVeroon, varaa aika soittamalla palvelunumeroon 029 497 010 (ulkomailta +358 29 497 010).

Verohallinto varmistaa, että veroasiasi menevät oikein. Saat Verohallinnosta verokortin tai ennakkoveron maksuohjeet.

Verotoimistot, joista voi saada suomalaisen henkilötunnuksen

Toimita lomakkeet ja liitteet Verohallintoon

Suomi verottaa vain tuloja, jotka saat Suomesta. Näiden tulojen veroja kuitenkin korottavat ne veronalaiset tulot, jotka saat asuinvaltiossasi. Asuinvaltiossa verotettavia ansiotuloja ovat esimerkiksi palkkatulot, sosiaalietuudet (työttömyyskorvaus, opintoraha) ja eläkkeet.

Voit vaatia vähennyksenä esimerkiksi

Asuinvaltiosi veroviranomainen ei välttämättä tiedä kaikkia verotettavia ansiotulojasi ja niihin kohdistuvia vähennyksiä silloin, kun täytät hakemusta.

Liitä hakemukseen esimerkiksi 

 • palkkatodistus
 • todistus työttömyyspäivärahasta
 • päätös eläkkeestä
 • muu luotettava selvitys tuloista.

Voit myös liittää hakemukseen verotustodistuksen, josta käy ilmi viimeksi vahvistettu verotus asuinvaltiossasi.

Tarkista esitäytetty veroilmoitus

Jos tulojasi on verotettu Suomessa progressiivisesti, saat seuraavana vuonna esitäytetyn veroilmoituksen. Siitä näet verotuksen perusteena olleet tulot ja vähennykset sekä verotuksen lopputuloksen.

Tarkista, että veroilmoituksen tiedot ovat oikein. Jos tiedoissa ei ole korjattavaa, sinun ei tarvitse tehdä mitään. Voit täydentää ja korjata veroilmoituksen tietoja OmaVerossa.

Esitäytetty veroilmoitus - näin ilmoitat OmaVerossa tai paperilla

Ilmoita tulot, jotka olet saanut asuinvaltiostasi

Jos olet työskennellyt esimerkiksi alkuvuonna Suomessa ja arvioinut loppuvuoden palkkatulot asuinvaltiossasi, ilmoita asuinvaltiosta saamiesi tulojen oikea määrä.

 • Jos olet arvioinut loppuvuoden tulot liian suuriksi, olet mahdollisesti maksanut Suomeen liikaa veroa. Tässä tapauksessa saat korjatun verotuspäätöksen, josta näet mahdollisen veronpalautuksen määrän.
 • Jos taas olet arvioinut loppuvuoden tulot liian pieneksi, olet mahdollisesti maksanut Suomeen liian vähän veroa. Tässä tapauksessa saat korjatun verotuspäätöksen, josta näet mahdollisen jäännösveron määrän.

Kun olet korjannut veroilmoituksen tietoja, saat myöhemmin syksyllä uuden verotuspäätöksen. Siitä näet lopullisen verojen määrän. Saat tarvittaessa myös jäännösveron maksuohjeet sekä ohjeen mahdollista oikaisuvaatimusta varten.

Jos et saa esitäytettyä veroilmoitusta huhtikuun aikana, anna veroilmoitus oma-aloitteisesti OmaVerossa tai paperilomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset).

Esimerkki: Jos saat palkkaa vuodessa noin 25 000 euroa, veroprosenttisi on 15 % (veroprosentin lisäksi palkasta voidaan periä myös eläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja).

Jos et ole hakenut rajoitetusti verovelvollisen verokorttia progressiivista verotusta varten ja sinulta on peritty lähdeveroa, voit hakea progressiivista verotusta myös veroilmoituksella. Ilmoita tieto paperilomakkeilla 

Palauta verovuoden 2023 veroilmoituslomakkeet Verohallintoon viimeistään 21.5.2024.

Lisätietoa esitäytetyn veroilmoituksen antamisesta ja määräpäivistä

Sivu on viimeksi päivitetty 23.11.2023