9A Luovutusvoitto tai -tappio - arvopaperit ja arvo-osuudet, laskelma (3064)

Voit ilmoittaa arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutuksesta syntyneet voitot tai tappiot OmaVerossa tai paperilomakkeella 9A. Lomakkeella ilmoitetaan myös ulkomaisten arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot.

Ilmoita kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muun omaisuuden luovutusvoitot lomakkeella 9 ja ulkomailla sijaitsevan omaisuuden (esimerkiksi kiinteistöjen) luovutukset lomakkeella 16B. Tiedot voit antaa myös OmaVerossa.

Ilmoita OmaVerossa
Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on lomakkeen etusivulla.

Avainsanat: