9A Luovutusvoitto tai -tappio - arvopaperit ja arvo-osuudet, laskelma (3064)

Lomakkeella ilmoitetaan mm. arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutuksesta syntynyt voitto tai tappio, jota ei ole merkitty valmiiksi esitäytetylle veroilmoitukselle tai joiden esitäytetyt tiedot ovat virheelliset. Lomakkeen mukana on täyttöohje.

Asioi verkossa - ilmoita vuoden 2017 tietoja

Veroilmoitus verkossa  (vero.fi/veroilmoitus)

Jos ilmoitat tiedot verkossa, sinun ei tarvitse palauttaa paperilomaketta.

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palauta lomake esitäytetyllä veroilmoituksella olevaan osoitteeseen tai sen puuttuessa mihin tahansa verotoimistoon. 

Maataloudenharjoittajat voivat antaa lomakkeen 9A verkkolomakkeena maatalouden veroilmoituksen yhteydessä. Verkkolomakkeella eritellään vain maatalouden varoihin kuuluvien arvopaperien luovutukset. 

Avainsanat: