9A Arvopapereiden luovutusvoitot ja -tappiot (3064)

Voit ilmoittaa arvopaperien ja arvo-osuuksien luovutuksesta syntyneet voitot tai tappiot OmaVerossa tai paperilomakkeella 9A. Lomakkeella ilmoitetaan myös ulkomaisten arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot.

Ilmoita kiinteistöjen, asunto-osakkeiden ja muun omaisuuden luovutusvoitot lomakkeella 9 ja ulkomailla sijaitsevan omaisuuden (esimerkiksi kiinteistöjen) luovutukset lomakkeella 16B. Tiedot voit antaa myös OmaVerossa.

Ilmoita OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.