Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

1A Matkakulut – Asunnon ja työpaikan väliset matkat (3005)

Voit ilmoittaa matkakulut asunnon ja työpaikan välisistä matkoista OmaVerossa tai paperilomakkeella 1A. Tällaisia matkoja ovat

  • vakituisen asunnon (kodin) ja varsinaisen työpaikan väliset matkat
  • matkat toisella paikkakunnalla sijaitsevan majoittumispaikan (esimerkiksi kakkosasunnon) ja ns. toissijaisen työpaikan välillä.

Ilmoita OmaVerossa

Ohje: Näin ilmoitat asunnon ja työpaikan väliset matkakulut OmaVerossa

Ohje: Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöohje

Huomaa, että OmaVerossa ei ole numeroituja lomakkeita, esimerkiksi lomaketta 1A. Ilmoita matkakulut osana veroilmoitusta tai verokorttihakemusta.

Muut matkakuluihin liittyvät lomakkeet

  • kodin ja toissijaisen työpaikan väliset matkat – lomake 1C
  • viikonloppumatkat kotipaikkakunnalle esimerkiksi perheesi luo – lomake 1B
  • matkat erityiselle työntekemispaikalle (esimerkiksi rakennus-, maanrakennus- tai metsäalan matkat) – lomake 1D.

Paperilomakkeen palautusosoite 
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Sivu on viimeksi päivitetty 21.11.2022