13 Osakeyhtiön osakkaan tiedot (3018)

Lomake täytetään vain, jos on saatu osinkoja muusta kuin julkisesti noteeratusta yhtiöstä ja on ollut osakaslainaa tai käytössä on ollut yhtiön varoihin kuuluva asunto (osakasasunto).

Lomakkeen mukana on täyttöohje.

Avainsanat: