14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta (3086)

Tällä lomakkeella voit vaatia kotitalousvähennystä yritykselle maksetusta laskusta (työkorvauksesta). Tiedot voit ilmoittaa myös OmaVerossa.

Jos olet palkannut työntekijän, ilmoita kotitalousvähennys lomakkeella 14B (Kotitalousvähennys – työntekijälle maksettu palkka) tai verkossa.

Ilmoita OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.