14A Kotitalousvähennys yritykselle maksetusta työkorvauksesta (3086)

Lomakkeella 14A voit vaatia kotitalousvähennystä yritykselle maksetusta laskusta (työkorvauksesta). Tiedot voit ilmoittaa myös OmaVerossa.

Ilmoita OmaVerossa

Ohje: Näin ilmoitat kotitalousvähennyksen OmaVerossa

Ohje: Esitäytetyn veroilmoituksen täyttöohje

Huomaa, että OmaVerossa ei ole numeroituja lomakkeita, esimerkiksi lomaketta 14A. Ilmoita kotitalousvähennys osana veroilmoitusta tai verokorttihakemusta.

Muita kotitalousvähennykseen liittyviä lomakkeita

Paperilomakkeen palautusosoite

Verohallinto
PL 700
00052 VERO