Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Velat ja korot

Velkojen määrä ei vaikuta veroihin. Joidenkin velkojen korot voi kuitenkin vähentää maksuvuoden pääomatuloista. Velan käyttötarkoitus ratkaisee, saako korot vähentää.

Tulonhankkimisvelan korot voi vähentää kokonaan verotuksessa. Tulonhankkimisvelka tarkoittaa sitä, että velka on otettu veronalaisen tulon hankintaa varten – esimerkiksi olet ostanut lainalla sijoitusasunnon, josta saat vuokratuloa, tai osakkeita, joista saat osinkotuloa. Asuntolainan korkoja ei voi enää vähentää verovuodesta 2023 alkaen.

Velan pääoman lyhennyksiä ei voi vähentää verotuksessa. Poikkeus tästä on opintolainavähennys (vähennys koskee vain niitä, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakouluopintonsa ennen 1.8.2014 ja valmistuneet määräajassa). Lue lisää opintolainavähennyksestä.

Ilmoita korot Verohallintoon

Jos otat uuden tulonhankkimisvelan, voit pyytää, että korot otetaan huomioon jo verokortin ennakonpidätysprosentissa. Lue lisää verokortin muuttamisesta.

Pankit antavat Verohallinnolle tiedot kalenterivuoden aikana maksetuista koroista ja velan määrästä. Tarkista esitäytetystä veroilmoituksesta, että lainan tiedot ja käyttötarkoitus ovat oikein.

Yksityishenkilöiden välisten velkojen korot

Jos haluat vähentää yksityiselle henkilölle maksamiasi tulonhankkimislainan korkoja, varaudu esittämään Verohallinnolle velkakirja ja kirjallinen takaisinmaksusuunnitelma. Jos yksityishenkilöiden välisen velan takaisinmaksu tapahtuu lähinnä antamalla maksuerät anteeksi, voidaan velkaa pitää lahjana. Silloin siitä myös määrätään lahjavero. Lue lisää lahjaverotuksesta.

Sivu on viimeksi päivitetty 8.2.2024