Sivustolla voi olla satunnaisia häiriöitä huoltotöiden vuoksi maanantaina 22.4. klo 6.30–8.00.

Verotettavat tulot jaetaan ansio- ja pääomatuloihin

Pääomatuloa on varallisuuden tuottama tulo, esimerkiksi omaisuuden luovutusvoitot, osingot ja vuokratulot. Kaikki muut tulot ovat ansiotuloa, kuten palkat ja eläkkeet.

Pääomatuloja ja ansiotuloja verotetaan eri tavalla:

  • Pääomatulojen veroprosentti on kiinteä. 
  • Ansiotulojen verotus on progressiivista – mitä enemmän saat tuloja, sitä suurempi on veroprosenttisi.