11 Tulonhankkimistoiminta (3014)

Voit ilmoittaa tulonhankkimistoiminnasta saadut tulot ja menot OmaVerossa tai paperilomakkeella 11.

Ilmoita sellaiset tulonhankkimistoiminnan ansiotulot, jotka puuttuvat kokonaan esitäytetystä veroilmoituksesta. Jos tulonhankkimistoimintaan liittyvä työkorvaus on jo esitäytetyssä veroilmoituksessa mutta tiedoissa on korjattavaa, korjaa tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 50A.

Ilmoita lisäksi kaikki tulonhankkimistoimintaan kohdistuvat menot – myös ne menot, jotka kohdistuvat esitäytetyssä veroilmoituksessa valmiiksi näkyviin tuloihin.

Ilmoita OmaVerossa

Veroilmoitus 2020 - näin ilmoitat OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Veroinfoa taiteilijoille, freelancereille ja apurahansaajille (28.3.2019)