Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ansiotulot

Ansiotuloa ovat muun muassa palkkatulo, eläketulo ja veronalaiset sosiaalietuudet, esimerkiksi työttömyys- ja vanhempainpäivärahat.

Ansiotulot verotetaan valtionverotuksessa progressiivisen asteikon mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tulojen noustessa myös veroprosenttisi nousee. Kunnallis- ja kirkollisverotuksessa ansiotulot verotetaan kunnallis- ja kirkollisveroprosenttien mukaisesti.

Lue lisää ansiotulosta tehtävistä vähennyksistä.

Valtion tuloveroasteikko 2023

Vuodelta 2023 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
0–19 900 0,00 12,64
19 900–29 700 2 515,36 19,00
29 700–49 000 4 377,36 30,25
49 000–85 800 10 215,61 34,00
85 800– 22 727,61 44,00
Sivu on viimeksi päivitetty 28.12.2022