Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ansiotulot

Ansiotuloa ovat muun muassa palkkatulo, eläketulo ja veronalaiset sosiaalietuudet, esimerkiksi työttömyys- ja vanhempainpäivärahat.

Ansiotulot verotetaan valtionverotuksessa progressiivisen asteikon mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että tulojen noustessa myös veroprosenttisi nousee. Kunnallis- ja kirkollisverotuksessa ansiotulot verotetaan kunnallis- ja kirkollisveroprosenttien mukaisesti.

Lue lisää ansiotulosta tehtävistä vähennyksistä.

Valtion tuloveroasteikko 2024

Vuodelta 2024 toimitettavassa verotuksessa määrätään tuloverolain (1535/1992) perusteella valtiolle ansiotulosta suoritettava tulovero progressiivisen tuloveroasteikon mukaan seuraavasti:

Verotettava ansiotulo,
euroa
Vero alarajan kohdalla,
euroa
Vero alarajan ylittävästä tulon osasta, %
0–20 500 0,00 12,64
20 500–30 500 2 591,20 19,00
30 500–50 400 4 491,20 30,25
50 400–88 200 10 510,95 34,00
88 200–150 000 23 362,95 42,00
150 000– 49 318,95 44,00
Sivu on viimeksi päivitetty 27.11.2023