Jäännösveron maksaminen

Tämä ohje on henkilöasiakkaille sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajille. Yhteisöjen jäännösveroista voit lukea täältä.

Verotuspäätös ja tiedot maksamista varten tulevat OmaVeroon kevään 2019 aikana. Saat ne myös postitse kotiin. Jos olet ottanut käyttöön sähköisen viranomaisasioinnin suomi.fi:ssä, et saa paperipostia. Silloin verotuspäätös ja tiedot maksamista varten tulevat vain OmaVeroon.

Milloin jäännösvero pitää maksaa?

Jäännösveron eräpäivät ovat heinäkuun ja helmikuun välisenä aikana. Suurimmalla osalla jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on 1.8.2019.

Eräpäivät ovat sidoksissa verotuksen päättymispäivään, joka on eri asiakkailla eri aikaan. Verotuksen päättymiseen vaikuttaa esimerkiksi se, teetkö muutoksia veroilmoitukseesi tai tekeekö puolisosi muutoksia omaan veroilmoitukseensa. Jäännösveron ensimmäinen eräpäivä on aikaisintaan kuukauden kuluttua verotuksen päättymispäivästä.

Jos jäännösverosi määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen maksuerään. Toisen erän eräpäivä on 2 kuukauden kuluttua ensimmäisen erän eräpäivästä.

Tarkista omat eräpäiväsi OmaVerosta tai verotuspäätöksestä. Voit kirjautua OmaVeroon esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Voit maksaa jäännösveron myös ennen eräpäivää. Ota kuitenkin huomioon, että jäännösveron viitenumero on kaikkien tuloverojesi yhteinen viitenumero. Jäännösveron lisäksi viitenumeroa käytetään myös ennakkoveroihin, joita maksat esimerkiksi vuokratuloista tai liikkeen- ja ammatinharjoittajan yritystulosta. Maksamasi summa käytetään siihen tuloveroon, jonka eräpäivä on ensin. Jos sinulla on maksettavana ennakkoveroa ja sen eräpäivä on ennen jäännösveron eräpäivää, maksu käytetään ennakkoveroon.

Esimerkki: Jäännösvero on 1 000 euroa ja sen eräpäivä on 3.12. Jäännösveron lisäksi sinulla on maksettavana 100 euron ennakkovero, jonka eräpäivä on 23.11. Maksat jäännösveron etukäteen 10.11. Koska ennakkoveron eräpäivä on ensin, maksamastasi summasta käytetään 100 euroa ennakkoveroon. Jäljelle jäänyt summa 900 euroa käytetään jäännösveroon. Jos maksat 100 euroa ennakkoveroa sen eräpäivänä 23.11., tämä maksu taas käytetään jäljelle jääneeseen jäännösveroon.

Voit maksaa molemmat erät kerralla. Molemmissa erissä on sama viitenumero, joten käytä sitä, laske erät yhteen ja maksa summa kerralla. Viitenumero on niin sanottu henkilön tuloveron viitenumero. Näet sen tilisiirtolomakkeista ja OmaVerosta. Ota huomioon, että viitenumero on yhteinen kaikille tuloveroille, myös mahdollisille ennakkoveroille. Maksamaasi summaa käytetään siihen tuloveroon, jonka eräpäivä on ensin.

Mistä saan jäännösveron maksutiedot?

Näet kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot OmaVerosta – tilinumeron, viitenumeron, jäännösveron määrän ja eräpäivän. Samat tiedot ovat myös verotuspäätöksessä ja sen mukana olevissa tilisiirtolomakkeissa.

Katso ohje: Näin tarkistat jäännösveron määrän ja maksutiedot OmaVerosta

Saat jäännösveron tilisiirtolomakkeet keväällä esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Huomaa kuitenkin, että jos olet ottanut sähköisen viranomaisasioinnin käyttöön suomi.fi:ssä, et saa tilisiirtoja postitse kotiin.

Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa tai täydennettävää, tilisiirrot jäävät voimaan. Pidä ne tallessa maksamista varten. Jos verotuksesi muuttuu, Verohallinto lähettää sinulle myöhemmin uuden verotuspäätöksen maksutietoineen.

Miten maksan jäännösveron?

Voit maksaa jäännösveron

  • tilisiirtolomakkeiden tietojen mukaan verkkopankissa
  • e-laskuna tai suoramaksuna
  • verkkomaksuna OmaVeron kautta, jolloin tarvittavat maksutiedot ovat valmiina maksupohjassa

Katso ohje: Näin maksat jäännösveron OmaVerossa

Kun maksat veron OmaVeron kautta, maksu veloitetaan tililtäsi samana päivänä. Eräpäivää ei voi muuttaa.

Huom.! Kun olet maksanut jäännösveron, maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

Jäännösverolle lasketaan korkoa

Jäännösverolle lasketaan niin sanottua huojennettua viivästyskorkoa 1.2.2019 alkaen eräpäivään saakka. Korko on mukana summassa, joka näkyy OmaVerossa ja verotuspäätöksessä. Huojennettu viivästyskorko on 2 % vuonna 2019. Korosta vähennetään kuitenkin aina 20 euroa (tai koron määrä, jos se on alle 20 euroa).

Usein kysyttyä

Jos verotuksesi muuttuu, Verohallinto lähettää sinulle aina uuden verotuspäätöksen maksutietoineen.

Jos verotuksesi muuttuu niin, että olet maksanut liikaa jäännösveroa, ylimääräiseksi jäänyt määrä käytetään jo erääntyneisiin veroihisi (myös muihin kuin omiin veroihisi, jos olet niistä vastuussa). Mikäli sinulla ei ole maksettavanasi erääntyneitä veroja, erääntymättömiä tuloveroja (jäännösveron toinen erä, ennakkovero tai lisäennakko) tai ulosotossa olevia velkoja, ylimääräiseksi jäänyt määrä palautetaan Verohallinnon tiedoissa olevalle pankkitilille.

Jos verotuksesi muuttuu niin että sinun on maksettava enemmän jäännösveroa kuin jo maksoit, saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirrot, joissa aiemmin maksamasi määrä on huomioitu.

Jäännösveron viitenumero on kaikkien tuloverojesi (myös ennakkoveron ja lisäennakon) yhteinen viitenumero. Tuloveron viitteellä maksamasi määrä käytetään siihen tuloveroon, jonka eräpäivä on ensin.

Esimerkki. Jos sinulla on maksettavana ennakkoveroa 24.6. ja 23.7. ja jäännösverosi eräpäivä on 1.8., tuloveron viitteellä maksamasi maksu käytetään kesä- ja heinäkuun ennakkoveroille ja vasta sen jälkeen jäännösverolle.

Käytä jäännösveroa maksaessasi aina henkilön tuloveron viitenumeroa. Viitenumeron ja tilinumeron näet verotuspäätöksestä ja OmaVerosta. Jos maksat jäännösveron OmaVeron kautta, viitenumero ja tilinumero ovat maksupohjassa valmiina.

Jäännösveron viitenumero on niin sanotussa RF-muodossa. Kirjoita viitenumero kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-muotoisen viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Jos et voi käyttää viitenumeroa esimerkiksi ulkomaisesta verkkopankista maksaessasi, lisää koko viitenumero maksun viestikenttään.

Jos olet maksanut liikaa, ylimääräinen summa käytetään eräpäivien mukaisessa järjestyksessä tuloveroihin, myös niihin, joiden eräpäivä on vasta tulossa. Jos kaikki tuloverot tulevat maksetuksi, jäljelle jäävä osuus maksusta käytetään muihin erääntyneisiin veroihin, esimerkiksi kiinteistöveroon. Jäljelle jäävä summa palautetaan ilmoittamallesi pankkitilille, jos sinulla ei ole velkoja ulosotossa.

Henkilöasiakkailla verovuodesta 2018 alkaen verovuodelle maksettavaksi määrätty ennakkovero luetaan hyväksi sen verovuoden verotuksessa ja sen suuruisena, kuin se on määrätty maksettavaksi. Tämä koskee sekä verovuoden aikana, että sen päättymisen jälkeen kyseiselle verovuodelle määrättyjä ennakoita.

Määrätty ennakkovero luetaan hyväksi verovuoden verotuksessa, vaikka se olisi jätetty maksamatta. Maksamatta jätettyä ennakkoveroa ei siis enää määrätä uudelleen maksettavaksi jäännösverona. Sen sijaan maksamattomalle ennakkoverolle lasketaan ja peritään viivästyskorkoa heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen siihen päivään, jolloin se maksetaan. Viivästyskorko on 7% vuonna 2019. Maksamatta jätetty ennakkovero voidaan myös periä ulosotossa.

Maksetut ennakkoverot, joita ei tarvita verovuoden veron suoritukseksi, hyvitetään alentamalla ennakon eriä. Ne ennakon erät, joita ei tarvita, poistetaan. Samoin poistetaan maksamatta jätetyt ennakkoverot ja niihin liittyvät viivästysseuraamukset, jos ennakkoveroa ei tarvita verovuoden veron maksamiseksi.

Avainsanat: