Jäännösvero eli mätkyt - henkilöasiakkaat

Jos olet maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, sinun pitää maksaa puuttuva osuus jäännösverona eli mätkyinä. Näet kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta – tilinumeron, viitenumeron, jäännösveron määrän ja eräpäivän.

Kirjaudu OmaVeroon

Milloin jäännösvero pitää maksaa?

Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Maksueriä on kaksi silloin, jos jäännösvero on 170 euroa tai enemmän.

Jos teit itse tai puolisosi teki muutoksia veroilmoitukseen, jäännösveron eräpäivät muuttuvat. Myös jäännösveron määrä voi muuttua. Lähetämme sinulle uuden verotuspäätöksen ja uudet maksutiedot lokakuun loppuun mennessä.

Jos sinä tai puolisosi teitte muutoksia veroilmoitukseen, odota uutta verotuspäätöstä maksutietoineen ennen kuin maksat jäännösveron. Saatat saada uuden verotuspäätöksen vasta alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Näet OmaVerosta, onko veroilmoituksesi yhä käsittelyssä vai oletko saanut jo uuden päätöksen.

Taulukko jossa jäännösveron eräpäivät verotuksen valmistumiskuukauden perusteella
Verotuksen päättymiskuukausi Jäännösveron 1.erän eräpäivä Jäännösveron 2. erän eräpäivä
toukokuu 2020 1.7.2020 1.9.2020
kesäkuu 2020 3.8.2020 1.10.2020
heinäkuu 2020 1.9.2020 2.11.2020
elokuu 2020 1.10.2020 1.12.2020
syyskuu 2020 2.11.2020 4.1.2021
lokakuu 2020 1.12.2020 1.2.2021

Miten maksan jäännösveron?

Voit maksaa jäännösveron

Kun maksat jäännösveron verkkopankissa tai OmaVeron kautta, maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

OmaVeron kautta maksaessasi maksu veloitetaan tililtäsi samana päivänä. Eräpäivää ei voi muuttaa.

Jäännösverolle lasketaan korkoa

Jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa 1.2.2019 alkaen eräpäivään saakka. Korko on mukana summassa, joka näkyy OmaVerossa ja verotuspäätöksessä. Huojennettu viivästyskorko on 2 % vuonna 2020. Korosta vähennetään kuitenkin aina 20 euroa (tai koron määrä, jos se on alle 20 euroa). Lue lisää huojennetusta viivästyskorosta.

Usein kysyttyä

Ei pidä. Odota rauhassa uutta verotuspäätöstä, jossa on uusi eräpäivä ja maksutiedot. Näet OmaVerosta, onko verotuksesi vielä kesken. Uusi päätös saapuu postitse tai ainoastaan OmaVeroon, jos olet ottanut käyttöösi suomi.fi-viestit. Saat tällöin sähköpostiisi ilmoituksen, kun uusi päätös on saapunut.

Jäännösveron viitenumero on kaikkien tuloverojesi (myös ennakkoveron ja lisäennakon) yhteinen viitenumero. Tuloveron viitteellä maksamasi määrä käytetään siihen tuloveroon, jonka eräpäivä on ensin.

Esimerkki: Jos sinulla on maksettavana ennakkoveroa 24.6. ja 23.7. ja jäännösverosi eräpäivä on 1.8., tuloveron viitteellä maksamasi maksu käytetään kesä- ja heinäkuun ennakkoveroille ja vasta sen jälkeen jäännösverolle.

Jos verotukseesi tulleiden muutosten vuoksi jäännösveron määrä kasvaa ja aiemmin maksamasi maksu on ollut liian pieni, saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirrot maksamista varten. Verotuspäätöksen ja maksutiedot löydät myös OmaVerosta.

Jos jäännösveron määrä sen sijaan pienenee aiemmasta, maksamasi ylimääräinen maksu palautetaan sinulle uudella verotuspäätöksellä ilmoitettavana veronpalautuspäivänä, mikäli sinulla ei ole tulevia ennakkoveroja tai ennestään maksamattomia muita veroja.

Ylimääräistä maksua ei palauteta, jos

  • sinulla on maksettavanasi myös ennakkoveroa. Maksamaasi jäännösveron maksua käytetään siihen, mikäli ennakkoveron eräpäivä on ennen jäännösveron eräpäivää. Tämä johtuu siitä, että jäännösverolla ja ennakkoverolla on sama viitenumero. Tämän jälkeen mahdollinen ylijäävä osuus palautetaan sinulle noin viikon kuluessa. Ennakkoveroon käytettyä maksua ei oteta huomioon uudella verotuspäätökselläsi, jossa saat uudet tiedot jäännösveron maksamista varten.
  • sinulla on muita maksamattomia veroja tai ulosotossa olevaa verovelkaa. Maksamaasi jäännösveron maksua käytetään niihin. Muihin maksamattomiin veroihin käytettyä maksua ei oteta huomioon uudella verotuspäätökselläsi, jossa saat uudet tiedot jäännösveron maksamista varten. Tämän jälkeen mahdollinen ylijäävä osuus palautetaan sinulle noin viikon kuluessa.

Jos olet tehnyt muutoksia veroilmoitukseesi, odota uutta verotuspäätöstä ja sen mukana saamiasi maksutietoja ennen kuin maksat. Jos teit itse tai puolisosi teki muutoksia veroilmoitukseen tai jos saimme jostain verotukseesi vaikuttavia tietoja, verotuksesi jatkuu ja jäännösveron eräpäivät muuttuvat. Myös jäännösveron määrä voi vielä muuttua. Kun verotuksesi on käsitelty, saat uuden verotuspäätöksen, jossa on tiedot maksamista varten. Huomaa, että saatat saada uuden päätöksen vasta alkuperäisen jäännösveron eräpäivän jälkeen. Näet OmaVerosta, onko veroilmoituksesi yhä käsittelyssä vai onko sinulle jo muodostettu uusi verotuspäätös.

Maksujärjestelyä kannattaa hakea vasta jäännösveron eräpäivän jälkeen, sillä maksujärjestelyn ensimmäinen eräpäivä on jo 30 arkipäivän sisään maksujärjestelyn myöntämisestä.

Voit maksaa jäännösveroa myös osittain ennen maksujärjestelyn hakemista. Maksutiedot näet OmaVerosta tai verotuspäätökseltäsi. Sinun ei ole myöskään välttämätöntä hakea maksujärjestelyä, jos voit maksaa jäännösveron eräpäivän jälkeen saamallasi maksukehotuksella.

Huomaathan, että maksamatta olevalle verolle tai sen maksamattomalle osalle pitää maksaa 7 % viivästyskorkoa alkuperäistä eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään asti.

Saat jäännösveron tilisiirtolomakkeet keväällä esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Huomaa kuitenkin, että jos olet ottanut sähköisen viranomaisasioinnin käyttöön suomi.fi:ssä, et saa tilisiirtoja postitse kotiin.

Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa tai täydennettävää, tilisiirrot jäävät voimaan. Pidä ne tallessa maksamista varten. Jos verotuksesi muuttuu, Verohallinto lähettää sinulle myöhemmin uuden verotuspäätöksen maksutietoineen.

Voit maksaa jäännösveron myös ennen eräpäivää. Ota kuitenkin huomioon, että jäännösveron viitenumero on kaikkien tuloverojesi yhteinen viitenumero. Jäännösveron lisäksi viitenumeroa käytetään myös ennakkoveroihin, joita maksat esimerkiksi vuokratuloista tai liikkeen- ja ammatinharjoittajan yritystulosta. Maksamasi summa käytetään siihen tuloveroon, jonka eräpäivä on ensin. Jos sinulla on maksettavana ennakkoveroa ja sen eräpäivä on ennen jäännösveron eräpäivää, maksu käytetään ennakkoveroon.

Esimerkki: Jäännösvero on 1 000 euroa ja sen eräpäivä on 3.12. Jäännösveron lisäksi sinulla on maksettavana 100 euron ennakkovero, jonka eräpäivä on 23.11. Maksat jäännösveron etukäteen 10.11. Koska ennakkoveron eräpäivä on ensin, maksamastasi summasta käytetään 100 euroa ennakkoveroon. Jäljelle jäänyt summa 900 euroa käytetään jäännösveroon. Jos maksat 100 euroa ennakkoveroa sen eräpäivänä 23.11., tämä maksu taas käytetään jäljelle jääneeseen jäännösveroon.

Voit maksaa molemmat erät kerralla. Molemmissa erissä on sama viitenumero, joten käytä sitä, laske erät yhteen ja maksa summa kerralla. Viitenumero on niin sanottu henkilön tuloveron viitenumero. Näet sen tilisiirtolomakkeista ja OmaVerosta. Ota huomioon, että viitenumero on yhteinen kaikille tuloveroille, myös mahdollisille ennakkoveroille. Maksamaasi summaa käytetään siihen tuloveroon, jonka eräpäivä on ensin.

Käytä jäännösveroa maksaessasi aina henkilön tuloveron viitenumeroa. Viitenumeron ja tilinumeron näet verotuspäätöksestä ja OmaVerosta. Jos maksat jäännösveron OmaVeron kautta, viitenumero ja tilinumero ovat maksupohjassa valmiina.

Jäännösveron viitenumero on niin sanotussa RF-muodossa. Kirjoita viitenumero kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-muotoisen viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Jos et voi käyttää viitenumeroa esimerkiksi ulkomaisesta verkkopankista maksaessasi, lisää koko viitenumero maksun viestikenttään.

Jos olet maksanut liikaa, ylimääräinen summa käytetään eräpäivien mukaisessa järjestyksessä tuloveroihin, myös niihin, joiden eräpäivä on vasta tulossa. Jos kaikki tuloverot tulevat maksetuksi, jäljelle jäävä osuus maksusta käytetään muihin erääntyneisiin veroihin, esimerkiksi kiinteistöveroon. Jäljelle jäävä summa palautetaan ilmoittamallesi pankkitilille, jos sinulla ei ole velkoja ulosotossa.

Henkilöasiakkailla verovuodesta 2018 alkaen verovuodelle maksettavaksi määrätty ennakkovero luetaan hyväksi sen verovuoden verotuksessa ja sen suuruisena, kuin se on määrätty maksettavaksi. Tämä koskee sekä verovuoden aikana, että sen päättymisen jälkeen kyseiselle verovuodelle määrättyjä ennakoita.

Määrätty ennakkovero luetaan hyväksi verovuoden verotuksessa, vaikka se olisi jätetty maksamatta. Maksamatta jätettyä ennakkoveroa ei siis enää määrätä uudelleen maksettavaksi jäännösverona. Sen sijaan maksamattomalle ennakkoverolle lasketaan ja peritään viivästyskorkoa heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen siihen päivään, jolloin se maksetaan. Viivästyskorko on 7% vuonna 2019. Maksamatta jätetty ennakkovero voidaan myös periä ulosotossa.

Maksetut ennakkoverot, joita ei tarvita verovuoden veron suoritukseksi, hyvitetään alentamalla ennakon eriä. Ne ennakon erät, joita ei tarvita, poistetaan. Samoin poistetaan maksamatta jätetyt ennakkoverot ja niihin liittyvät viivästysseuraamukset, jos ennakkoveroa ei tarvita verovuoden veron maksamiseksi.

 

Tämä ohje on henkilöasiakkaille sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajille. Yhteisöjen jäännösveroista voit lukea täältä.