Jäännösveron maksaminen

Tämä ohje koskee henkilöasiakkaita, liikkeen- ja ammatinharjoittajia, avoimen yhtiön ja kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä sekä maatalousyrittäjiä ja metsänomistajia.

Milloin jäännösveroa on maksettava?

Jos et ole maksanut riittävästi veroja vuoden mittaan, sinun on maksettava puuttuvat verot jälkikäteen jäännösverona. Saat jäännösveron tilisiirrot Verohallinnolta verotuspäätöksen mukana. 

Verovuoden 2017 jäännösveron ensimmäinen erä maksetaan 3.12.2018 ja toinen erä 1.2.2019.

Jos jäännösveron määrä on 170 euroa tai enemmän, summa jaetaan kahteen maksuerään. Alle 170 euron jäännösvero on maksettava kerralla 3.12.2018.

Katso maksutiedot OmaVerosta

Näet jäännösveron määrän ja maksutiedot OmaVerosta (vero.fi/omavero). OmaVeroon voit kirjautua esimerkiksi verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Näet tiedot myös verotuspäätöksestä sekä sen mukana saamistasi tilisiirtolomakkeista.

Maksa jäännösvero verkkomaksuna OmaVerossa

Voit maksaa jäännösveron verkkomaksuna OmaVeron kautta, jolloin tarvittavat maksutiedot ovat valmiina maksupohjassa. Kun maksat veron OmaVeron kautta, maksu veloitetaan tililtäsi samana päivänä. Eräpäivää ei voi muuttaa.

Siirry maksamaan OmaVeroon

Kun olet maksanut jäännösveron, maksu näkyy OmaVerossa 1-2 päivän kuluttua.

Ota käyttöön e-lasku tai suoramaksu

Voit maksaa jäännösveron halutessasi e-laskulla tai suoramaksulla. E-laskun tai suoramaksun voivat ottaa käyttöön henkilöasiakkaat sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajat. Suoramaksu on tarkoitettu niille asiakkaille, jotka eivät käytä verkkopankkia.

Tee e-laskutilaus verkkopankissasi tai suoramaksutoimeksianto pankkisi kanssa viimeistään kolme viikkoa ennen jäännösveron eräpäivää. Saat e-laskun verkkopankkiisi noin kaksi viikkoa ennen eräpäivää.

Lue lisää: vero.fi/elasku

Huomaa, että maksut käytetään tuloverollesi eräpäivien mukaisessa järjestyksessä. Jos sinulla on jäännösveron lisäksi muuta maksamatonta tuloveroa, kuten ennakkoveroa, käytetään maksua ensin sille. Lue lisää maksun käyttämisestä eri veroille.

Erääntyneestä jäännösverosta on maksukehotus yhteenvedossa

Verohallinto ei lähetä enää erillisiä maksumuistutuksia jäännösverosta. Maksamattomasta verosta muistutetaan sen sijaan kuukausittaisessa yhteenvedossa annettavalla maksukehotuksella. Voit saada verovelkatilanteestasi riippuen 1-3 maksukehotusta yhteenvedossa ennen jäännösveron lähettämistä ulosottoon. Saat yhteenvedossa aina ilmoituksen, ennen kuin maksamattomat verosi lähetetään ulosottoon. Jos sinulla on maksuvaikeuksia, voit myös hakea maksujärjestelyä OmaVerossa.

Yhteenveto muodostetaan kuun lopussa ja se on nähtävillä OmaVerossa heti seuraavan kuun alussa. Henkilöasiakkaat saavat yhteenvedon pääsääntöisesti postitse. Jos kuitenkin olet arvonlisäverovelvollinen tai olet työnantajarekisterissä, saat yhteenvedon ainoastaan OmaVeroon.

Saat yhteenvedon ainoastaan OmaVeroon, jos olet ottanut käyttöön sähköisen viranomaisasioinnin osoitteessa suomi.fi/viestit.

Lue lisää yhteenvedosta.

Myöhässä maksetulle jäännösverolle peritään viivästyskorkoa

Myöhässä olevalle jäännösverolle kertyy viivästyskorkoa. Viivästyskoron määrän voit laskea esimerkiksi OmaVerossa tai korkolaskurilla (vero.fi/viivekorkolaskuri).

Viivästyskorko lasketaan eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen maksupäivään saakka (nämä päivät mukaan lukien). Viivästyskoron korkoprosentti vahvistetaan vuosittain. Vuonna 2018 ja 2019 viivästyskorko on 7 %. Korkopäiviksi lasketaan kuukauden ja vuoden todelliset päivät. Vuonna 2018 ja 2019 korkopäiviä on 365.

Laske ja maksa viivästyskorko sentin tarkkuudella, sillä korolla ei ole vähimmäismäärää. Lisää viivästyskorko maksettavan veron määrään ja maksa summa kerralla samoilla maksutiedoilla. Maksu käytetään aina ensin viivästyskorolle ja vasta sen jälkeen verolle. Ota huomioon, että viivästyskorkoa peritään myös mahdolliselle veronkorotukselle.

Jäännösverolle peritään myös jäännösveron korkoa

Verovuoden 2017 ennakkoperintää on pystynyt täydentämään korottomasti tammikuun 2018 ajan. Jäännösverolle on laskettu korkoa 1.2.2018 alkaen jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivään asti. Jäännösveron korkoprosentit vahvistetaan vuosittain. Korkoprosenttiin vaikuttaa jäännösveron määrä. Verovuonna 2017

  • alle 10 000 euron jäännösveron korko on 0,5 %
  • 10 000 euroa ylittävältä osalta korko on 2 %.

Jäännösveron korosta on vähennetty 20 euroa, kuitenkin enintään koron määrä. Käytännössä joudut siis maksamaan jäännösveron korkoa verovuodelta 2017, jos jäännösveron määrä ylittää noin 4 788 euroa. Jäännösveron koron määrä näkyy verotuspäätöksessä. Maksa korko samalla kun maksat jäännösveron.

Jos et pysty maksamaan ajoissa, voit hakea maksujärjestelyä

Voit saada verovelkatilanteestasi riippuen 1-3 maksukehotusta yhteenvedossa ennen jäännösveron lähettämistä ulosottoon. Saat yhteenvedossa aina ilmoituksen, ennen kuin maksamattomat verosi lähetetään ulosottoon. Jos et pysty maksamaan veroa, voit hakea maksujärjestelyä. Lue lisää maksujärjestelyistä.

Katso ohje: Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa

Jos Verohallinto lähettää maksamattoman veron ulosottoon, ulosotossa oleva vero pitää maksaa ulosottovirastolle sen antamien ohjeiden mukaan. Ennen veron ulosottoon lähettämistä saat aina maksukehotuksen yhteenvedolla. Maksa vero yhteenvedossa annettuun päivään mennessä välttyäksesi ulosotolta.

Jos sinulla on kysyttävää jäännösveron maksamisesta, soita palvelunumeroon 029 497 026. Jos kysymyksesi liittyy jäännösveron määrään tai verotuspäätökseen (esimerkiksi vähennyksiin), soita palvelunumeroon 029 497 002.

Usein kysyttyä maksamisesta

Vuonna 2019 verotus päättyy asiakaskohtaisesti verotuspäätökseen merkittynä päivänä. Jäännösveron eräpäivä ja veronpalautuksen maksupäivä määräytyvät verotuksen päättymispäivän mukaisesti. Verotus voi päättyä huomattavasti aikaisemmin ja samalla mahdollisen jäännösveron eräpäivät aikaistuvat. Valtaosalla jäännösvero erääntyy jatkossa jo elokuussa. Eräpäivät ja maksettavan määrän näet sinulle lähetettävästä verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Eräpäiviesi ajankohtaan vaikuttavat:

  • oman verotuksesi päättymispäivä
  • veroilmoitukseen tekemäsi muutokset
  • muutokset, jotka puolisosi tekee omaan veroilmoitukseensa.

 

Saat jäännösveron tilisiirtolomakkeet keväällä esitäytetyn veroilmoituksen mukana. Jos veroilmoituksessasi ei ole korjattavaa tai täydennettävää, tilisiirrot jäävät voimaan. Pidä ne tallessa maksamista varten. Jos verotuksesi muuttuu, Verohallinto lähettää sinulle syksyllä uuden verotuspäätöksen maksutietoineen.

Marraskuusta 2018 alkaen kaikki voivat käyttää jäännösveron maksuissa uutta Verohallinnon tilinumeroa ja tuloveron viitenumeroa. Näet viite- ja tilinumeron OmaVerosta. Voit myös maksaa jäännösveron OmaVerossa.

Voit käyttää maksaessasi jo saamiesi tilisiirtolomakkeiden tili- ja viitenumeroita. Maksu käytetään uuden tuloveron viitenumeron tavoin tuloveroon eräpäivien mukaisessa järjestyksessä. Jos sinulla erääntyy ennakkoveroa ennen jäännösveron eräpäivää, käytetään maksu ensin niihin.

Voit maksaa jäännösveroa tuloveron viitenumerolla ennen eräpäivää. Maksu käytetään tuloveroihin eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan. Jos sinulla erääntyy ennakkoveroja ennen jäännösveron eräpäivää, käytetään maksua ensin niille.

Esimerkki: Sinulla erääntyy 1 000 euroa jäännösveroa 3.12.2018 sekä 100 euroa ennakkoveroa 23.11.2018. Kun maksat jäännösveron etukäteen 10.11., käytetään maksua ensin ennakkoveron erälle 100 euroa, ja sen jälkeen 900 euroa jäännösveron erälle. Kun maksat 23.11.2018 ennakkoveron erää 100 euroa, käytetään maksu lopulle jäännösverolle.

Jos olet maksanut verovuoden 2017 jäännösveroa tai ennakon täydennysmaksua etukäteen 1.10.2018 mennessä, olet saanut uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joissa maksamasi osuus on otettu huomioon sekä veron että koron määrässä. Uusi verotuspäätös tilinsiirtolomakkeineen on lähetetty sinulle lokakuun loppuun mennessä. Jos olet maksanut jäännösveroa ennen eräpäivää mutta vasta myöhemmin kuin 1.10.2018, sinulle ei enää lähetetä uusia tilisiirtolomakkeita.

Jos maksettavaa vielä jää, niin jäännösveron ensimmäisen erän eräpäivä on 3.12.2018. Jos jäljelle jäänyt vero on alle 170 euroa, se on maksettava yhdessä erässä joulukuussa. Vähintään 170 euron jäännösvero jaetaan kahteen maksuerään joulu- ja helmikuulle.

Esimerkki: Jäännösveron määrä on 300 euroa ja se on jaettu joulu- ja helmikuussa maksettaviin 150 euron suuruisiin maksueriin. Olet maksanut 13.6.2018 joulukuun erän 150 euroa. Olet saanut uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeen, jossa maksamatta olevan 150 euron jäännösveron eräpäivä on joulukuussa. Et siis välty joulukuun maksuerältä sillä, että maksat joulukuun erän etukäteen.

Esimerkki: Jäännösveron määrä on 550 euroa. Maksuerät ovat 275 euroa joulukuussa ja 275 euroa helmikuussa. Maksat 200 euroa 18.7.2018. Saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirtolomakkeet, joissa maksamatta olevan jäännösveron maksuerät ovat 175 euroa joulukuussa ja 175 euroa helmikuussa.

Voit maksaa molemmat erät kerralla, jos lasket erät yhteen ja käytät tilisiirtolomakkeissa olevaa viitenumeroa tai OmaVerossa näkyvää tuloveron viitenumeroa. Maksu käytetään eräpäivien mukaisessa järjestyksessä tuloveroille, myös mahdollisille ennakkoveroille.

Jos olet maksanut liikaa, käytetään maksuja eräpäivien mukaisessa järjestyksessä tuloverollesi, myös erääntymättömille erille. Jos kaikki tuloverot tulevat maksetuksi, käytetään liikaa maksettu osuus muille erääntyneille veroille, esimerkiksi kiinteistöverolle. Jäljelle jäävä osa palautetaan ilmoittamallesi pankkitilille, jos sinulla ei ole velkoja ulosotossa.

Jos olet maksanut jäännösveron molemmat erät ensimmäisen tai toisen erän viitenumerolla, maksut kohdistuvat oikein. Maksut käytetään tuloveroille niiden eräpäivien mukaisessa järjestyksessä vanhimmasta uusimpaan.

Kun maksat jäännösveroa, käytä aina pankkitilinumeroa ja viitenumeroa, jotka on merkitty tilisiirtoon. RF-muotoinen viitenumero kirjoitetaan kokonaan, myös kirjaimet RF. Jos RF-muotoisen viitteen syöttäminen ei jostain syystä onnistu, voi neljä ensimmäistä merkkiä jättää pois.

Jos et voi käyttää viitenumeroa esimerkiksi ulkomaisesta verkkopankista maksaessasi, lisää viitenumero kokonaisuudessaan viestikenttään.

Avainsanat: