Jäännösvero eli mätkyt – henkilöasiakkaat

Jos olet maksanut vuoden aikana liian vähän veroja, sinun pitää maksaa puuttuva osuus jäännösverona eli mätkyinä. Näet kaikki maksamiseen tarvittavat tiedot saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta – tilinumeron, viitenumeron, jäännösveron määrän ja eräpäivän.

Kirjaudu OmaVeroon

Verohallinnon OP:n tilinumero on poistunut käytöstä

Maksa verot Verohallinnon Danske Bankin tai Nordean tilille. Saat ajantasaiset maksutiedot joko OmaVerosta tai verotuspäätöksestäsi.

Tämä ohje on henkilöasiakkaille sekä liikkeen- ja ammatinharjoittajille. Yhteisöjen jäännösveroista voit lukea täältä.

Milloin jäännösvero pitää maksaa?

Suurimmalla osalla henkilöasiakkaista jäännösveron eräpäivät ovat elo- ja lokakuussa tai syys- ja marraskuussa. Maksueriä on kaksi silloin, jos jäännösvero on 170 euroa tai enemmän.

Sinulle ei määrätä jäännösveroa maksettavaksi, jos määrä on pienempi kuin kymmenen euroa.

Jos teit itse tai puolisosi teki muutoksia veroilmoitukseen, jäännösveron eräpäivät muuttuvat. Myös jäännösveron määrä voi muuttua. Lähetämme sinulle uuden verotuspäätöksen ja uudet maksutiedot lokakuun loppuun mennessä.

Jos sinä tai puolisosi teitte muutoksia veroilmoitukseen, odota uutta verotuspäätöstä maksutietoineen ennen kuin maksat jäännösveron. Saatat saada uuden verotuspäätöksen vasta alkuperäisen eräpäivän jälkeen. Näet OmaVerosta, onko veroilmoituksesi yhä käsittelyssä vai oletko saanut jo uuden päätöksen.

Taulukko jossa jäännösveron eräpäivät vuonna 2021 verotuksen päättymiskuukauden perusteella
Verotuksen päättymiskuukausi Jäännösveron 1.erän eräpäivä Jäännösveron 2. erän eräpäivä
toukokuu 1.7.2021 1.9.2021
kesäkuu 2.8.2021 1.10.2021
heinäkuu 1.9.2021 1.11.2021
elokuu 1.10.2021 1.12.2021
syyskuu 1.11.2021 3.1.2022
lokakuu 1.12.2021 1.2.2022

Miten maksan jäännösveron?

Voit maksaa jäännösveron

Kun maksat jäännösveron verkkopankissa tai OmaVeron kautta, maksu näkyy OmaVerossa 1–2 arkipäivän kuluttua.

OmaVeron kautta maksaessasi maksu veloitetaan tililtäsi samana päivänä. Eräpäivää ei voi muuttaa.

Jäännösverolle lasketaan korkoa

Jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa 1.2.2021 alkaen eräpäivään saakka. Korko on mukana summassa, joka näkyy OmaVerossa ja verotuspäätöksessä. Huojennettu viivästyskorko on 2 % vuonna 2021. Korosta vähennetään kuitenkin aina 20 euroa (tai koron määrä, jos se on alle 20 euroa). Lue lisää huojennetusta viivästyskorosta.

Usein kysyttyä

Voit hakea maksujärjestelyä vuoden 2020 jäännösverolle vasta sen jälkeen, kun verotuksesi on päättynyt. Verotuksen päättymispäivän näet saamastasi verotuspäätöksestä tai OmaVerosta.

Maksujärjestelyä kannattaa hakea vasta siinä vaiheessa, kun tiedät, ettet pysty maksamaan veroa eräpäivänä.

Jos pystyt maksamaan verosta osan, kannattaa tämä osuus maksaa eräpäivänä. Hae jäljelle jäävälle osuudelle maksujärjestelyä. Joudut maksamaan viivästyskorkoa ainoastaan siitä osasta, joka menee maksujärjestelyyn.

Maksujärjestelyn ensimmäinen maksuerä lasketaan pyynnön hyväksymispäivästä alkaen eikä eräpäivästä alkaen.

Maksujärjestelypyynnön teet helpoiten OmaVerossa. Katso ohjeet: Näin teet maksujärjestelypyynnön OmaVerossa.

Jäännösveron viitenumero on kaikkien tuloverojesi (myös ennakkoveron ja lisäennakon) yhteinen viitenumero. Tuloveron viitteellä maksamasi määrä käytetään siihen tuloveroon, jonka eräpäivä on ensin.

Esimerkki: Jos sinulla on maksettavana ennakkoveroa 24.6. ja 23.7. ja jäännösverosi eräpäivä on 1.8., tuloveron viitteellä maksamasi maksu käytetään kesä- ja heinäkuun ennakkoveroille ja vasta sen jälkeen jäännösverolle.

Ei pidä. Odota rauhassa uutta verotuspäätöstä, jossa on uusi eräpäivä ja maksutiedot. Näet OmaVerosta, onko verotuksesi vielä kesken. Uusi päätös saapuu postitse tai ainoastaan OmaVeroon, jos olet ottanut käyttöösi suomi.fi-viestit. Saat tällöin sähköpostiisi ilmoituksen, kun uusi päätös on saapunut.

Jos verotukseesi tulleiden muutosten vuoksi jäännösveron määrä kasvaa ja aiemmin maksamasi maksu on ollut liian pieni, saat uuden verotuspäätöksen ja tilisiirrot maksamista varten. Verotuspäätöksen ja maksutiedot löydät myös OmaVerosta.

Jos jäännösveron määrä sen sijaan pienenee aiemmasta, maksamasi ylimääräinen maksu palautetaan sinulle uudella verotuspäätöksellä ilmoitettavana veronpalautuspäivänä, mikäli sinulla ei ole tulevia ennakkoveroja tai ennestään maksamattomia muita veroja.

Ylimääräistä maksua ei palauteta, jos

  • sinulla on maksettavanasi myös ennakkoveroa. Maksamaasi jäännösveron maksua käytetään siihen, mikäli ennakkoveron eräpäivä on ennen jäännösveron eräpäivää. Tämä johtuu siitä, että jäännösverolla ja ennakkoverolla on sama viitenumero. Tämän jälkeen mahdollinen ylijäävä osuus palautetaan sinulle noin viikon kuluessa. Ennakkoveroon käytettyä maksua ei oteta huomioon uudella verotuspäätökselläsi, jossa saat uudet tiedot jäännösveron maksamista varten.
  • sinulla on muita maksamattomia veroja tai ulosotossa olevaa verovelkaa. Maksamaasi jäännösveron maksua käytetään niihin. Muihin maksamattomiin veroihin käytettyä maksua ei oteta huomioon uudella verotuspäätökselläsi, jossa saat uudet tiedot jäännösveron maksamista varten. Tämän jälkeen mahdollinen ylijäävä osuus palautetaan sinulle noin viikon kuluessa.

Jos olet tehnyt muutoksia veroilmoitukseesi, odota uutta verotuspäätöstä ja sen mukana saamiasi maksutietoja ennen kuin maksat. Jos teit itse tai puolisosi teki muutoksia veroilmoitukseen tai jos saimme jostain verotukseesi vaikuttavia tietoja, verotuksesi jatkuu ja jäännösveron eräpäivät muuttuvat. Myös jäännösveron määrä voi vielä muuttua. Kun verotuksesi on käsitelty, saat uuden verotuspäätöksen, jossa on tiedot maksamista varten. Huomaa, että saatat saada uuden päätöksen vasta alkuperäisen jäännösveron eräpäivän jälkeen. Näet OmaVerosta, onko veroilmoituksesi yhä käsittelyssä vai onko sinulle jo muodostettu uusi verotuspäätös.

Voit maksaa molemmat erät kerralla. Molemmissa erissä on sama viitenumero, joten käytä sitä, laske erät yhteen ja maksa summa kerralla. Viitenumero on niin sanottu henkilön tuloveron viitenumero. Näet sen tilisiirtolomakkeista ja OmaVerosta. Ota huomioon, että viitenumero on yhteinen kaikille tuloveroille, myös mahdollisille ennakkoveroille. Maksamaasi summaa käytetään siihen tuloveroon, jonka eräpäivä on ensin.

Käytä jäännösveroa maksaessasi aina henkilön tuloveron viitenumeroa. Viitenumeron ja tilinumeron näet verotuspäätöksestä ja OmaVerosta. Jos maksat jäännösveron OmaVeron kautta, viitenumero ja tilinumero ovat maksupohjassa valmiina.

Henkilöasiakkailla verovuodesta 2018 alkaen verovuodelle maksettavaksi määrätty ennakkovero luetaan hyväksi sen verovuoden verotuksessa ja sen suuruisena, kuin se on määrätty maksettavaksi. Tämä koskee sekä verovuoden aikana, että sen päättymisen jälkeen kyseiselle verovuodelle määrättyjä ennakoita.

Määrätty ennakkovero luetaan hyväksi verovuoden verotuksessa, vaikka se olisi jätetty maksamatta. Maksamatta jätettyä ennakkoveroa ei siis enää määrätä uudelleen maksettavaksi jäännösverona. Sen sijaan maksamattomalle ennakkoverolle lasketaan ja peritään viivästyskorkoa heti eräpäivää seuraavasta päivästä alkaen siihen päivään, jolloin se maksetaan. Viivästyskorko on 7% vuonna 2019. Maksamatta jätetty ennakkovero voidaan myös periä ulosotossa.

Maksetut ennakkoverot, joita ei tarvita verovuoden veron suoritukseksi, hyvitetään alentamalla ennakon eriä. Ne ennakon erät, joita ei tarvita, poistetaan. Samoin poistetaan maksamatta jätetyt ennakkoverot ja niihin liittyvät viivästysseuraamukset, jos ennakkoveroa ei tarvita verovuoden veron maksamiseksi.