Osakesäästötili

Osakesäästötilin sisällä voit ostaa ja myydä pörssiosakkeita niin, että yksittäisistä myynneistä ei täydy maksaa veroa. Myöskään osinkoja ja korkotuloja ei veroteta vielä siinä vaiheessa, kun ne tulevat osakesäästötilille. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta silloin, kun sieltä nostetaan rahaa.

Miten osakesäästötili toimii?

Osakesäästötilissä on erikseen rahatili ja osakkeiden säilytystili.

Voit sijoittaa tilille enintään 50 000 euroa rahaa yhdellä kertaa tai useampana talletuksena. Tilille voi sijoittaa vain rahaa – et siis voi siirtää omistamiasi osakkeita osakesäästötilille.

Osakesäästötilillä voi olla samaan aikaan rahaa ja osakkeita. Tilin sisällä voit ostaa ja myydä sijoituskohteita ilman veroja. Voit myös sijoittaa saamiasi osinkoja tai korkoja uusiin osakkeisiin. Osakesäästötilin tuotto verotetaan vasta siinä vaiheessa, kun nostat varoja pois tililtä.

Osakesäästötililtä voi nostaa vain rahaa, joten mahdolliset osakkeet pitää myydä ennen nostamista. Tililtä voi nostaa rahaa koska tahansa, eli nostoja ei ole rajattu mihinkään tiettyyn talletusaikaan.

Jos osakesäästötili tuottaa tappiota, tappion voit vähentää pääomatuloista sinä vuonna, kun lopetat osakesäästötilin. Tappiota ei siis vähennetä varoja nostettaessa. Jos sinulla ei ole osakesäästötilin lopettamisvuonna riittävästi pääomatuloja tappion vähentämiseen, sinulle vahvistetaan pääomatulolajin tappio. Tappio vähennetään seuraavien 10 verovuoden aikana pääomatulosta sitä mukaa kuin pääomatuloa syntyy.

Pankki hoitaa ennakonpidätyksen – tarkista esitäytetty veroilmoitus

Kun nostat varoja osakesäästötililtä, varat jaetaan tuottoon ja pääomaan. Tuotto on veronalaista tuloa, mutta pääoman osuus nostosta ei ole veronalaista. Pankki tai muu palveluntarjoaja laskee tuoton puolestasi ja perii ennakonpidätyksen, joka on 30 % tuotosta.

Jos olet nostanut varoja osakesäästötililtä verovuoden aikana, tuoton määrä ja ennakonpidätys siirtyvät esitäytettyyn veroilmoitukseen automaattisesti. Sinun ei siis tarvitse ilmoittaa tietoja erikseen – riittää että tarkistat tiedot, kun saat esitäytetyn veroilmoituksen. Osakesäästötilin tuotto näkyy veroilmoituksen kohdassa "Pääomatuloa olevat eläkkeet ja pitkäaikaissäästämissopimuksen (PS-sopimus) mukaiset suoritukset sekä muut pääomatulot".

Jos et ole nostanut varoja osakesäästötililtä verovuoden aikana, edellä mainitussa kohdassa ei näy tuottoa. Osakesäästötilin tiedot ja tilillä olevien varojen käypä arvo näkyy kuitenkin kohdassa "Varat".

Huomaa, että osakesäästötilin tapahtumat näkyvät vasta keväällä 2021 tulevassa veroilmoituksessa, joka koskee verovuotta 2020.

Palveluntarjoaja vähentää palvelumaksunsa tai muut kulut yleensä osakesäästötilin rahatililtä. Silloin et voi vähentää niitä muista pääomatuloista.

Jos otat velkaa sijoittaaksesi rahaa osakesäästötilille, kyseinen velka on tulonhankkimisvelkaa. Tulonhankkimisvelan korot vähennetään kaikista pääomatuloista täysimääräisinä. Tarkista, että velan käyttötarkoitus on merkitty oikein esitäytettyyn veroilmoitukseen.

Miten tuotto lasketaan?

Osakesäästötilin tuotto määritetään seuraavalla tavalla: Erota voiton osuus osakesäästötilin käyvästä arvosta. Jaa voitto tilillä olevien varojen käyvällä arvolla. Kerro tämä määrä tililtä nostetulla euromäärällä.

Esimerkki 1. Sari on tallettanut osakesäästötilille 10 000 euroa, joilla hän on ostanut suomalaisen pörssiyhtiön osakkeita. Osakkeiden arvo on noussut 5 000 euroa, joten tilin varojen käypä arvo on 15 000 euroa.

Sari myy tilillä olevia osakkeita ja nostaa tililtä rahaa 1 500 euroa. Tästä summasta on veronalaista pääomatuloa 500 euroa, joka lasketaan näin:
5 000 e (voitto) / 15 000 (käypä arvo)  x 1 500 euroa (nostettu määrä) = 500 euroa.

Nostosta loppuosa eli 1 000 euroa on verovapaata pääoman nostoa. Sarin tallettaman pääoman määräksi jää 9 000 euroa (= 10 000 euroa - 1 000 euroa).

Esimerkki 2. Keijo sijoittaa osakesäästötilille 10 000 euroa ja ostaa koko summalla osakkeita. Osakkeiden arvo laskee vuoden aikana 7 000 euroon. Keijo nostaa osakesäästötililtä 2 000 euroa. Summasta ei mene veroa, koska osakesäästötili on tappiolla. Tappion voi vähentää verotuksessa vasta sinä vuonna, kun Keijo lopettaa tilin.

Osakesäästötilin käypään arvoon lasketaan tilillä olevat rahavarat sekä osakkeiden arvo nostohetkellä. Pörssiosakkeiden arvona käytetään nostopäivää edeltävän päivän päätöskurssia.

Osakesäästötilejä voi olla vain yksi

Sinulla voi olla kerrallaan vain yksi osakesäästötili. Tämä on tärkeää huomata, koska jos sinulla on samaan aikaan käytössäsi useita osakesäästötilejä, Verohallinto määrää 10 euron veronkorotuksen päivää kohti.

Jos haluat vaihtaa pankkia, voit siirtää kertyneet tilille kertyneet varat suoraan toiselle pankille, ilman että sinun täytyy myydä osakkeita välissä ja maksaa veroa. Siinä tapauksessa sinun pitää irtisanoa sopimus aiemmasta osakesäästötilistä ja tehdä sopimus uudesta osakesäästötilistä. Varat siirretään uudelle tilille aiemman sopimuksen päättymisestä alkaen.

Osinkojen osittaista verovapautta tai hankintameno-olettamaa ei voi hyödyntää

Tavallisella arvo-osuustilillä olevien kotimaisten pörssiosakkeiden osingoista 15 % on verovapaata. Osakesäästötilillä tätä verovapaata osuutta ei voi hyödyntää, vaan kaikki tuotto – mukaan lukien osingot – on veronalaista. Pääomatulojen veroprosentti on 30 % (30 000 euroa ylittävistä pääomatuloista vero on 34 %).

Kaupankäynti osakesäästötilillä poikkeaa tavallisesta osakekaupasta myös niin, että osakkeiden myyntien yhteydessä ei voi soveltaa niin sanottua hankintameno-olettamaa.