Koronatilanne: Voit hoitaa asiasi OmaVerossa. Seuraa päivittyvää koostettamme. Yrittäjälle ohjeita mm. ennakkoverosta ja maksujärjestelystä. 

9 Luovutusvoitto tai -tappio (3013)

Voit ilmoittaa kiinteistön, asunnon tms. luovutuksesta syntyneen voiton tai tappion OmaVerossa tai paperilomakkeella 9.

Ilmoita kuitenkin arvopapereiden ja arvo-osuuksienluovutukset lomakkeella 9A (myös ulkomaistenarvopapereiden luovutukset). Ulkomailla sijaitsevan omaisuuden luovutukset ilmoitetaan lomakkeella 16B. Tiedot voit antaa myös OmaVerossa.

Ilmoita OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.