9 Luovutusvoitto tai -tappio - laskelma (3013)

Lomakkeella ilmoitetaan kiinteistön, asunnon tms. luovutuksesta syntynyt voitto tai tappio.

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palauta lomake esitäytetyllä veroilmoituksella olevaan osoitteeseen tai sen puuttuessa mihin tahansa verotoimistoon.