16B Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot (3062)

Ilmoita ulkomailta saadut pääomatulot OmaVerossa tai paperilomakkeella 16B. Tällaisia tuloja ovat esimerkiksi ulkomailta saadut osinko- ja korkotulot, vuokratulot sekä luovutusvoitot tai -tappiot. Ilmoita kuitenkin ulkomailta saamasi arvopapereiden luovutusvoitot tai -tappiot lomakkeella 9A.

Suomalaisen välittäjän kautta saadut ulkomaiset osinko- ja korkotulot näkyvät esitäytetyssä veroilmoituksessa. Jos tiedoissa on korjattavaa, ilmoita oikeat tiedot OmaVerossa tai lomakkeella 16B.

Ilmoita OmaVerossa
Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.