Työsuhde-edut

Työnantajalta saatu työsuhde-etu (luontoisetu) verotetaan palkkatulona. Edun arvo lisätään saajan palkkatuloon. Verohallinto antaa vuosittain päätöksen eri työsuhde-etujen arvosta.

Jos jollekin työsuhde-edulle ei ole vahvistettu verotusarvoa, verotuksessa käytetään edun käypää arvoa. Näin voi tehdä myös tilanteissa, joissa käypä arvo on pienempi kuin Verohallinnon vahvistama luontoisetuarvo.

Verohallinto vahvistaa vuosittain seuraavien työsuhde-etujen arvot:

 • asuntoetu
 • asuntoetu, johon kuuluu sähkö
 • autotallietu
 • ravintoetu
 • autoetu
 • puhelinetu.

Luontoisetuarvot löydät sivulta

Asuntoetu

Jos olet saanut asunnon käytettäväksesi työ- tai virkasuhteen perusteella tai asunto kuuluu palkkaan, saat verotettavaa asuntoetua. Asunnon arvoon vaikuttavat asunnon ikä, perusparannukset sekä pinta-ala. Lisäksi pääkaupunkiseudun asuntojen verotusarvo on korkeampi kuin muualla Suomessa sijaitsevien asuntojen. 

Verohallinto vahvistaa asuntoedulle kuukausikohtaisen perusarvon ja neliömetrikohtaisen arvon, joka lisätään perusarvoon. Asuntoedun verotusarvo ei voi olla tätä suurempi, mutta joissakin tapauksissa arvoa voidaan alentaa. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos kyseessä on talonmiehen asunto tai asuntoa käytetään myös edustustilana.

Autotallietu

Jos työnantaja antaa käyttöösi asunnon yhteydessä tai läheisyydessä olevan autotallin tai autopaikan, saat verotettavaa autotallietua. Sen sijaan työaikana työpaikalla käytössä olevasta autotallipaikasta ei synny verotettavaa etuutta.

Ravintoetu

Ravintoedun arvo määräytyy sen mukaan, onko kyseessä

 • tavanomainen työpaikkaruokailu
 • laitosruokailu
 • ruokailun valvonnan yhteydessä saatu etu
 • hotelli-, ravintola- tai lentohenkilöstön ravintoetu
 • lounasseteli tai muu vastaava.

Autoetu

Jos sinä tai perheesi olette käyttäneet yksityisajoihin työnantajan henkilö- tai pakettiautoa, siitä syntyy autoetua. Yksityisajoihin kuuluvat myös asunnon ja työpaikan väliset matkat.

Autoetu voi olla vapaa autoetu tai auton käyttöetu. Vapaa autoetu on kyseessä, kun työnantaja maksaa kaikki autosta johtuvat kustannukset. Käyttöetutapauksessa maksat itse ainakin polttoainekulut. Autoedun arvo on yleensä kiinteä kuukausikohtainen summa. Myös kilometrikohtaista arvoa voi käyttää, mutta silloin yksityisajoista on pidettävä ajopäiväkirjaa, jonka perusteella kilometrit lasketaan.

Autoedun arvoon vaikuttavat auton hankintahinta, käyttöönottovuosi sekä lisävarusteet. Joissakin tilanteissa kaavamaisesti laskettuun autoedun arvoon voidaan tehdä muutoksia. Muutoksille voi olla perusteita esimerkiksi silloin, jos työajoja on ollut kalenterivuoden aikana yli 30 000 km tai ajopäiväkirjamerkintöihin perustuvat yksityisajot ovat vähäisiä.

Autoetulaskuri

Puhelinetu

Jos soitat puhelimella vapaa-aikana yksityispuheluja ja työnantaja maksaa myös ne, saat työnantajalta verotettavaa puhelinetua. Verohallinnon luontoisetupäätöksessä on määritelty, mitä kuluja puhelinetu kattaa. Matkapuhelimen käyttö maksuvälineenä ei sisälly puhelinetuun, vaan se verotetaan erikseen. Sen sijaan tietoliikenneyhteyden yksityiskäyttö on verotonta.

Työsuhdematkalippu

Työsuhdematkalippu on verotonta 300 euroon asti. Verotonta on myös lipun hinta 750 euroa ylittävältä osalta, kuitenkin enintään 3 400 euroon asti.

Muut työsuhde-edut

Jos työsuhde-edun arvoa ei ole määritelty Verohallinnon päätöksessä, edun arvona pidetään käypää arvoa. Tällaisia etuja ovat esimerkiksi kodinhoitoetu, vene-etu ja palkkiomatka. Poikkeuksena on kodinhoitoetu silloin, jos työnantaja maksaa hoitajan huolehtimaan sairaan lapsen hoidosta enintään neljäksi päiväksi. Tällainen työnantajan tilapäinen hoidon järjestely on verotonta työntekijälle.