2L Metsälahjavähennys (3046)

Tällä lomakkeella voit vaatia metsälahjavähennystä ja esittää selvitykset vähennyksen edellytyksistä.

Vaadi metsälahjavähennystä ennen verovuodelta toimitettavan verotuksen päättymistä.

Avainsanat: