16A Selvitys ulkomaantuloista, ansiotulot (3063)

Voit ilmoittaa ulkomailta saadut ansiotulot OmaVerossa tai paperilomakkeella 16A. Tällaisia tuloja ovat ulkomailta saadut eläketulot, ulkomaantyöskentelystä saadut palkat sekä ulkomailta saadut muut ansiotulot. Ilmoita ulkomailta saadut pääomatulot lomakkeella 16B.

Ilmoita OmaVerossa
Jos ilmoitat paperilomakkeella, palautusosoite on
Verohallinto
PL 700
00052 VERO.

Muutoksia lomakkeissa
Lomake 16 on poistettu käytöstä verovuodesta 2018 alkaen. Ilmoita ulkomailta saadut ansiotulot lomakkeella 16A ja pääomatulot lomakkeella 16B.