16 Selvitys ulkomaantuloista (3063)

Tällä lomakkeella ilmoitetaan ulkomailta saadut tulot. Lomakkeella ilmoitetaan ulkomailta saadut eläketulot, ulkomaiselta työnantajalta saadut palkat ja luontoisedut, ulkomailta saadut muut ansiotulot, ulkomailta saadut osinkotulot ja muut ulkomailta saadut pääomatulot.

Asioi verkossa - ilmoita vuoden 2017 tiedot

Veroilmoitus verkossa (vero.fi/veroilmoitus)

Jos ilmoitat tiedot verkossa, sinun ei tarvitse palauttaa paperilomaketta.

Jos ilmoitat tiedot paperilomakkeella, palauta lomake esitäytetyllä veroilmoituksella olevaan osoitteeseen tai sen puuttuessa mihin tahansa verotoimistoon.