Vero.fi ja sähköiset asiointipalvelumme ovat pois käytöstä lauantaina 6.6. noin klo 18–22. Lisätietoa huoltokatkosta

14C Kotitalousvähennys - todistus yrityksen kotivaltion veroviranomaiselta (3027)

Tällä lomakkeella voit antaa selvityksen ulkomaisen yrityksen verovelvoitteiden hoitamisesta. Käytä lomaketta silloin, jos vaadit kotitalousvähennystä yritykselle maksetusta työkorvauksesta ja työ on tehty muussa ETA-valtiossa kuin Suomessa. Osan lomakkeesta täyttää yrityksen kotivaltion veroviranomainen.

Palauta lomake yhdessä lomakkeen 14A kanssa lomakkeen etusivulla olevaan osoitteeseen tai verotoimistoon. Molempien lomakkeiden tiedot voit antaa myös OmaVerossa.

Ilmoita OmaVerossa