Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista.

Ilmoita virtuaalivaluutoista saadut tulot

Virtuaalivaluuttojen käytöstä ja louhinnasta saadut tulot ovat veronalaisia. Ilmoita virtuaalivaluutoista eli kryptovaluutoista saamasi tulot veroilmoituksessasi. Kulut voit ilmoittaa veroilmoituksessa vähennyksinä.

Virtuaalivaluuttoja ovat esimerkiksi ethereum, tether, litecoin ja bitcoin. 

Virtuaalivaluutan käytöstä tai vaihtamisesta saatu tulo verotetaan luovutusvoittona, joka on pääomatuloa. Verotettavaa tuloa syntyy, kun

vaihdat virtuaalivaluuttaa euroiksi tai muuhun viralliseen valuuttaan

vaihdat virtuaalivaluuttaa toiseen virtuaalivaluuttaan

maksat virtuaalivaluutalla laskuja

ostat virtuaalivaluutalla tavaroita tai palveluja.

Virtuaalivaluutan louhinnasta saatu tulo verotetaan yleensä ansiotulona.

Virtuaalivaluutan arvona käytetään sitä vaihtokurssia euroina, joka virtuaalivaluutalla on käytön tai louhinnan hetkellä. Arvon voit tarkistaa jostakin tunnetusta virtuaalivaluuttapörssistä.

Ilmoita tulot ja kulut veroilmoituksella

1

Laske saamasi tuotto

Laske virtuaalivaluutan käytöstä saamasi voitot tai tappiot Verohallinnon FIFO-laskurilla. Laskuri käyttää FIFO-periaatetta (First In - First Out), jonka mukaan virtuaalivaluutat katsotaan käytetyksi siinä järjestyksessä kuin ne on hankittu.

Merkitse laskuriin kaikki ostot ja myynnit. Laske voitto tai tappio erikseen jokaisesta verovuoden myyntitapahtumasta eli aina kun olet vaihtanut virtuaalivaluuttaa toiseen valuuttaan tai käyttänyt sitä ostoksiin.

Siirry laskuriin

2

Ilmoita tulot veroilmoituksessa

Vaihtaminen ja käyttö

Louhinta

 • Ilmoita louhinnasta saadut ansiotulot (proof of work -protokolla) kohdassa Muut ansiotulot.
 • Merkitse louhintaan kohdistuvat kulut kohtaan Vähennykset – Tulonhankkimiskulut –
  Muiden kuin palkkatulojen tulonhankkimismenot. Näitä ovat esimerkiksi lisääntyneet sähkökulut ja louhintaan käytettävän laitteiston hankintameno joko osittain tai kokonaan.
 • Ilmoita louhinnasta saadut pääomatulot (proof of stake -protokolla) kohdassa Muut pääomatulot ja niihin kohdistuvat vähennykset kohdassa Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset. 

Ilmoita OmaVerossa

Jos ilmoitat paperilla, käytä oikeaa lomaketta:

3

Säilytä muistiinpanoja 6 vuotta

Älä liitä veroilmoitukseen hankinta-, osto- tai myyntidokumentteja. Säilytä kuitenkin kuitit ja tositteet itselläsi 6 vuotta verovuoden päättymisestä. Verohallinto pyytää tositteita tarvittaessa.

Miten luovutusvoitto tai -tappio lasketaan?

Kun vaihdat virtuaalivaluuttaa eli kryptovaluuttaa esimerkiksi euroihin, dollareihin tai toiseen virtuaalivaluuttaan, sinulle syntyy siitä joko luovutusvoittoa tai -tappiota.

Kun lasket voiton tai tappion määrää, vähennä virtuaalivaluutan myyntihinnasta

 • virtuaalivaluutan ostohinta
 • virtuaalivaluutan ostoon, myyntiin ja säilytykseen liittyvät kulut, kuten välityspalkkiot.

Voit vaihtoehtoisesti käyttää hankintameno-olettamaa

Jos sinulla ei ole antaa tietoa virtuaalivaluutan todellisesta ostohinnasta tai ostopäivästä, luovutusvoitto lasketaan ns. hankintameno-olettaman mukaan. Silloin virtuaalivaluutan myyntihinnasta vähennetään hankintameno-olettama sen sijaan, että vähentäisit siitä ostohinnan ja voiton hankkimiskulut.

 • Jos olet omistanut myymäsi virtuaalivaluutan alle 10 vuotta, hankintameno-olettama on 20 % virtuaalivaluutan myyntihinnasta.
 • Jos olet omistanut myymäsi virtuaalivaluutan yli 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 % virtuaalivaluutan myyntihinnasta.

Jos tietoa tarkasta ostopäivästä ei ole, ilmoita veroilmoituksessasi kuitenkin virtuaalivaluutan hankintavuosi, koska se vaikuttaa hankintameno-olettaman suuruuteen. Merkitse luovutusvoittoveron laskelmaan kohtaan Hankintapäivä hankintavuoden ensimmäinen päivä eli esimerkiksi 1.1.2013 ja jätä muut kohdat tyhjäksi.

Huomaa, että jos käytät hankintameno-olettamaa, et enää saa vähentää virtuaalivaluutan myyntihinnasta niiden ostohintaa ja voiton hankkimiskuluja.

Sebastian on aikanaan ostanut 200 virtuaalivaluutta A:ta hintaan 5 e/kappale. Hankintahinta on siis ollut yhteensä 1 000 euroa. Sebastian ostaa verkkokaupasta tavaroita yhteensä 1 000 euron arvosta, jotka hän maksaa virtuaalivaluutta A:lla. Maksun hetkellä virtuaalivaluutta A maksaa 10 euroa kappaleelta. Hän siis vaihtaa 100 virtuaalivaluutta A:ta kyseisiin tavaroihin.

Tavaroiden osto eli virtuaalivaluutan vaihtaminen verkkokaupan tuotteisiin realisoi samalla virtuaalivaluutan arvonmuutoksen verotuksen, jolloin Sebastianille syntyy tässä tilanteessa pääomatulona verotettavaa luovutusvoittoa 1 000 euroa – 500 euroa (= sadan virtuaalivaluutta A:n hankintahinta) = 500 euroa.

Näin Sebastian ilmoittaa virtuaalivaluutan käytöstä syntyneen luovutusvoiton veroilmoituksessaan:

 • Luovutuspäivä: päivä, jolloin hän osti tavarat virtuaalivaluutalla
 • Myyntihinta: ostokseen käytetyn virtuaalivaluutan arvo euroina ostohetkellä
 • Hankintapäivä: päivä, jolloin hän aikanaan hankki virtuaalivaluutan
 • Hankintahinta: ostokseen käytetyn virtuaalivaluutan arvo euroina hankintahetkellä

Arvot voi tarkistaa jostakin tunnetusta virtuaalivaluuttapörssistä. Sebastian saa vähentää myös omaisuuden hankkimisesta aiheutuneet menot, esimeriksi välityspalkkiot.

Sebastianille jäi ostosten tekemisen jälkeen vielä jäljelle 100 kpl virtuaalivaluuttaa A, joiden hankintahinta on ollut 500 euroa.

Katso lisää esimerkkejä ohjeesta Virtuaalivaluuttojen verotus

Miten louhinnasta saatua tuloa verotetaan?

Louhinnasta saatu tulo on yleensä ansiotuloa (proof of work -protokolla). Se on tuloasi sinä vuonna, kun virtuaalivaluutta tai muu vastike siirtyy virtuaalilompakkoosi tai virtuaalivaluuttatilillesi. 

Virtuaalivaluutan arvo määräytyy sen vaihtokurssin mukaan, joka sillä on louhinnan hetkellä euroina. Kun kyse on louhinnasta saadusta tulosta, voit tarvittaessa käyttää päiväkohtaista tai kuukausikohtaista keskikurssia. Käytä arvostamisessa johdonmukaisesti valitsemaasi jaksotusta eli joko päiväkohtaista tai kuukausikohtaista keskikurssia ja saman pörssin arvoja koko vuoden ajan.

Louhinnasta aiheutuneet kulut voi vähentää

Louhinnasta aiheutuneet kulut ovat vähennyskelpoisia louhinnasta saadusta ansiotulosta. Kuluja ei tästä syystä voi vähentää enää myöhemmin mahdollisesta luovutusvoitosta, kun vaihdat tai käytät virtuaalivaluuttaa.

Voit vähentää ansiotuloista esimerkiksi louhinnasta aiheutuneet lisääntyneet sähkökulut (selvitä ensin todellinen sähkökulujen lisäys). Voit myös vähentää louhintaan käytettävän laitteiston hankintamenon.

Voit vähentää seuraavat prosenttiosuudet laitteen hankintamenosta:

 • 25 %, kun käytät laitteistoa satunnaisen louhintatulon hankintaan
 • 50 % kun käytät laitteistoa louhintatulon hankintaan
 • 100 % kun käytät pääasiallisesta käytöstä louhintatulon hankintaan.

Huomaa, että pyydettäessä sinun on annettava selvitys siitä, kuinka paljon ja mihin laitteistoa käytetään.

Kalle on ostanut tietokoneen, jonka ostohinta oli 1 800 euroa. Hän on hankkinut tietokoneen yksityiskäyttöä varten, mutta käyttää sitä myös louhintaan. Tietokoneen ostohinnasta 50 % eli 900 euroa katsotaan verotuksessa vähennyskelpoiseksi menoksi. Kalle voi vähentää 900 euron vähennyskelpoisen hankintamenon kerralla tietokoneen ostovuoden veroilmoituksessa.

Pääomatulona verotettavat louhintatulot

Voit saada uutta virtuaalivaluuttaa myös siten, että lukitset olemassa olevan virtuaalivaluutan määrän hetkeksi verkon käyttöön kyseisen virtuaalivaluutan turvaamiseksi. Vastineeksi tästä voit saada nykyisten virtuaalivaluuttojesi päälle vuodessa esimerkiksi 5 % lisää virtuaalivaluuttaa, joka maksetaan päivittäin (proof of stake -protokolla).

Tällöin verotuksessa katsotaan, että kyse on aiemmin omistamaasi virtuaalivaluuttaan perustuvasta tulosta, joten lisänä saadun virtuaalivaluutan arvo verotetaan pääomatulona. Merkitse tällainen tulo veroilmoituksen kohtaan Muu pääomatulo ja ilmoita siihen kohdistuvat vähennykset kohdassa Muut pääomatuloista tehtävät vähennykset. 

Lisätietoa

Lue lisää ja katso esimerkkejä virtuaalivaluutan verotuksesta ohjeesta Virtuaalivaluuttojen verotus.

Usein kysyttyä

Ilmoita tiedot veroilmoituksessa näin:

 • Luovutuspäivä: päivä, jolloin vaihdoit bitcoinit ethereumiksi
 • Myyntihinta: vaihdossa saamiesi ethereumien arvo vaihdon hetkellä
 • Hankintapäivä: päivä, jolloin aikanaan hankit bitcoinit
 • Hankintahinta: bitcoinien arvo euroina hankintahetkellä
 • Ilmoita myös omaisuuden hankkimisesta aiheutuneet menot ja myyntikulut, esimeriksi välityspalkkiot.

Virtuaalivaluutan arvot voit tarkistaa jostakin tunnetusta virtuaalivaluuttapörssistä. Luovutusvoittoa laskettaessa myyntihinnasta vähennetään bitcoinien hankintahinta ja kulut.

Kyllä pitää. Virtuaalivaluutan arvonnousu verotetaan joka kerran erikseen, kun vaihdat sitä toiseen valuuttaan. Sillä ei ole merkitystä, jätätkö varat välityspalvelun tilille vai siirrätkö eurot omalle pankkitilillesi.

Kyllä saat. Jos virtuaalivaluutan käytöstä koituu sinulle tappiota, Verohallinto vähentää sen ensisijaisesti luovutusvoitoista ja jos niitä ei ole, vähennys tehdään kaikista pääomatuloistasi. Jos sinulla ei ole lainkaan pääomatuloja tai niitä on vähemmän kuin vähennettäviä myyntitappioita, vähennys siirtyy seuraaville 5 vuodelle.

Jos olet ainoastaan hankkinut virtuaalivaluuttaa, mutta et ole vielä käyttänyt sitä ostoksiin tai vaihtanut sitä toiseen valuuttaan, virtuaalivaluutan määrää ei tarvitse ilmoittaa veroilmoituksella. Sen sijaan louhinnasta saamasi virtuaalivaluutta on aina ilmoitettava, koska se on ansiotuloa.

Huomaa, että CFD-hinnanerosopimukset eivät ole virtuaalivaluuttaa ja niitä verotetaan eri tavalla kuin virtuaalivaluutoista saatuja voittoja. CFD-hinnanerosopimuksiin ei sovelleta luovutusvoittoverotuksen säännöksiä eikä tappioita voi vähentää voitoista.

Jos saat CFD- eli hinnanerosopimuksesta voittoa, se verotetaan pääomatulona. Pääomatulon veroprosentti on 30 % 30 000 euroon asti ja sen ylittävältä osalta maksetaan veroa 34 %.

Hinnanerosopimuksesta syntynyttä tappiota ei huomioida verotuksessa millään tavalla – ei luovutustappiona eikä vähennyskelpoisina kuluina.

Huomaa, että hinnanerosopimusten verotuksessa jokainen tapahtuma käsitellään itsenäisesti. Voitolliset kaupat verotetaan siis pääomatulona eikä tappiollisia kauppoja voi vähentää voitoista. Jos käyt kauppaa CFD-sopimuksilla, voit siis menettää sijoittamasi pääoman ja olla silti verovelvollinen voitollisista kaupoistasi.

Ilmoita tulot esitäytetyssä veroilmoituksessa

Laske yhteen CFD-sopimuksista saamasi voitot ja ilmoita tämä summa esitäytetyssä veroilmoituksessasi, OmaVeron kohdassa Ulkomaan tulot – Muut ulkomailta saadut pääomatulot. Jos ilmoitat paperilla, käytä lomaketta 16B (Selvitys ulkomaantuloista, pääomatulot).

Sen sijaan hinnanerosopimuksista johtuvia tappioita tai kuluja ei pidä ilmoittaa veroilmoituksessa, koska niitä ei voi vähentää voitoista.

Verohallinto saa tietoja ulkomailta saaduista tuloista ja valvoo niiden ilmoittamista verotuksessa.

Lue lisää johdannaisten verotuksesta

Lue lisää automaattisesta tietojenvaihdosta

Sivu on viimeksi päivitetty 29.6.2022