Verohallinnon nimissä on lähetetty huijausviestejä. Lue lisää huijauksista

Ulkomaalainen tutkija tai opettaja – näin hoidat veroasiat Suomessa

Jos tulet Suomeen opettajaksi tai tutkijaksi Egyptistä, Japanista, Isosta-Britanniasta, Ranskasta tai Marokosta, sinun ei tarvitse maksaa palkastasi veroa Suomeen. Voit saada vapautuksen verosta, vaikka oleskelisit Suomessa yli 6 kuukautta.

Ehdot ovat erilaisia eri maiden verosopimuksissa. Jos saat vapautuksen verosta, siitä pitää olla merkintä verokortissasi. Lisäksi Suomessa verosta vapautettu tulo voidaan tietyissä tilanteissa ottaa huomioon täällä muiden veronalaisten ansiotulojen verokannassa.

Jos kotivaltiosi ja Suomen välien verosopimus ei vapauta sinua tuloverosta Suomessa, lue tilanteeseesi sopivat ohjeet:

Suomalainen työnantaja

Tarkista ehdot kotimaasi mukaan

Jos olet opettaja tai tutkija Egyptistä tai Japanista, voit saada vapautuksen verosta vain, jos oleskelet Suomessa enintään 2 vuotta. Jos tulet Egyptistä, sinulla täytyy lisäksi olla kutsu suomalaiselta tieteelliseltä tutkimuslaitokselta tai ylemmältä opetuslaitokselta. Silloinkin vapautus koskee vain tuloa, jonka saat kutsussa tarkoitetusta tehtävästä – ei mahdollista muuta tuloa.

Tarkista tarvittaessa Verohallinnosta, koskeeko vapautus verosta sinua.

Jos olet professori tai opettaja (et siis tutkija) Isosta-Britanniasta, saat vapautuksen, jos oleskelet Suomessa enintään 2 vuotta ja esität kotivaltiosi antaman todistuksen verotuksesta. Voit antaa todistuksen myös Verohallinnon lomakkeella 6159e.

Tarkista tarvittaessa Verohallinnosta, koskeeko vapautus verosta sinua.

Jos olet opettaja tai tutkija Ranskasta, saat verovapauden ensimmäiseltä 2 vuodelta, vaikka oleskelisit Suomessa pidempäänkin.

Tarkista tarvittaessa Verohallinnosta, koskeeko vapautus verosta sinua.

Jos olet tutkija Marokosta, voit saada vapautuksen verosta vain, jos oleskelet Suomessa enintään 2 vuotta. Sinulla täytyy lisäksi olla kutsu valtiolta, yliopistolta, opetuslaitokselta tai muulta voittoa tavoittelemattomalta kulttuurilaitokselta. Silloinkin vapautus koskee vain tutkimustyötä sekä tuloa, jonka saat kutsussa tarkoitetusta tehtävästä − ei mahdollista muuta tuloa.

Tarkista tarvittaessa Verohallinnosta, koskeeko vapautus verosta sinua.

Näin haet verokortin vapautusta varten

Hae lähdeverokortti, vaikka saisitkin vapautuksen verosta. Vapautus verosta merkitään verokorttiin.

Anna veroilmoitus Suomeen

Jos oleskelet Suomessa yli 6 kuukautta, sinun täytyy antaa veroilmoitus Suomeen. Saat esitäytetyn veroilmoituksen työskentelyvuotta seuraavana keväänä Suomen Verohallinnosta. Tarkista esitäytetyn veroilmoituksen tiedot. 

Tarvittaessa täydennä ja korjaa veroilmoituksen tietoja OmaVero-palvelussa. Jos et voi asioida sähköisesti OmaVerossa, näin ilmoitat tietoja veroilmoitukseen paperilomakkeilla.

Vaadi vapautusta verosta OmaVero-palvelussa tai paperilomakkeella 50A (Ansiotulot ja niistä tehtävät vähennykset) rastittamalla kohta "Vaadin verotuksessani vapautusta tai huojennusta verosopimuksen opiskelija-, opettaja- tai tutkija-artiklan perusteella”’.

Vapautus ei koske sairausvakuutusmaksuja

Verosopimukset ja niissä sovitut vapautukset eivät koske sairausvakuutusmaksua. Jos olet työskentelyn tai asumisen perusteella sairausvakuutettu Suomessa, sinun täytyy maksaa palkastasi sairaanhoito- ja päivärahamaksu, vaikka olisit saanut vapautuksen verosta.

Sivu on viimeksi päivitetty 22.1.2024