Pension från utlandet

Kontakta Skatteförvaltningen när din utländska pension börjar. För finsk pension kan du av Skatteförvaltningen få ett skattekort med en skattesats i vilken den utländska pensionen har beaktats. Om du under året betalar en högre skattesats för din finska pension behöver du inte i efterhand betala kvarskatt och eventuella räntor.

Ansök om ett skattekort för pension i MinSkatt. Deklarera pensionsinkomster som du får från utlandet i punkten Utlandsinkomster.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Om du inte använder MinSkatt kan du lämna ansökan med pappersblanketten 5010r. Du ska dessutom fylla i blanketten 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomst.

Deklarera också pensionen i den finländska skattedeklarationen

Om du bor i Finland och får pension från utlandet, avgör i allmänhet skatteavtalet mellan Finland och pensionens källstat hur beskattningen verkställs. Du ska alltid deklarera pension som du får från utlandet i den finländska skattedeklarationen. Pensionen ska även deklareras då Finland inte beskattar den.

Deklarera i MinSkatt

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster.

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Ofta har den utländska pensionen redan beskattats. Skatteavtalet kan medföra att pension i Finland inte påförs inkomstskatt. Pensionen kan dock höja beskattningen av dina förvärvsinkomster i Finland till följd av progressionen. Pensionen beskattas inte alltid i ursprungslandet. I så fall beskattar Finland pensionen i normal ordning.

Sjukvårdspremie

Personer som bor i Finland påförs i beskattningen en sjukvårdspremie som är mindre än 2 % av inkomsterna. Om du har pensionsinkomster både från Finland och från utlandet beräknas premien utifrån det sammanlagda beloppet av pensionerna. Premien kan inte vara större än den pension som du får från Finland.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.