Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Pension från utlandet

Om du bor i Finland och får pension från utlandet, avgör i allmänhet skatteavtalet mellan Finland och pensionens källstat hur beskattningen verkställs.
Ofta betalar du skatt till utlandet på pension som fåtts från utlandet. När du bor i Finland betalar du skatt på pensionen också i Finland men dubbelbeskattningen undanröjs i Finland i regel genom att avräkna de skatter som betalats till utlandet från skatterna i Finland.
Pensionen beskattas inte alltid i ursprungslandet. I så fall beskattar Finland pensionen i normal ordning.

Du börjar få pension från utlandet eller du flyttar till Finland och får pension från utlandet

Förskottsskatt påförs på pension från utlandet. Om du också får pension från Finland, kan du för finsk pension av Skatteförvaltningen få ett skattekort med en skattesats i vilken den utländska pensionen har beaktats. Om du under årets gång betalar en högre skattesats för din finska pension behöver du inte i efterhand betala kvarskatt och eventuella räntor.

Ansök om ett skattekort för pension i MinSkatt. Deklarera pensionsinkomster som du får från utlandet i punkten Utlandsinkomster.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Använd dessa om du lämnar in uppgifter på en pappersblankett:

Deklarera också pensionen i den finländska skattedeklarationen

Om du bor i Finland och får pension från utlandet, avgör i allmänhet skatteavtalet mellan Finland och pensionens källstat hur beskattningen verkställs. Du ska alltid deklarera pension som du får från utlandet i den finländska skattedeklarationen. Pensionen ska även deklareras då Finland inte beskattar den.

Deklarera i MinSkatt

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

Om du inte deklarerar på nätet ska du deklarera inkomsterna på pappersblankett 16A Utredning av utlandsinkomster, förvärvsinkomster.

Om pensionen har betalats i någon annan valuta än euro

Ange inkomsterna i euro med en cents noggrannhet. Om inkomsten har betalats i någon annan valuta än euro ska du räkna om inkomsten i euro. Använd antingen

  • Europeiska centralbankens medelkurs eller
  • dagskurs som gäller på utbetalningsdagen av pensionen.

Ange valutaväxlingskostnader

Skatteförvaltningen drar i beskattningen av 60 euro i valutaväxlingskostnader från pensionsbeloppet. Om valutaväxlingskostnaderna är större ska du själv ange dem.

Sjukvårdspremie

Personer som bor i Finland påförs i beskattningen en sjukvårdspremie som är mindre än 2 % av inkomsterna. Om du har pensionsinkomster både från Finland och från utlandet beräknas premien utifrån det sammanlagda beloppet av pensionerna. Premien kan inte vara större än den pension som du får från Finland.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 21.5.2021