Falska meddelanden som gäller skatteåterbäringar cirkulerar som sms. Mer information om falska meddelanden

Du är pensionerad men arbetar samtidigt

Om du arbetar när du är pensionerad behöver du ett separat skattekort för lön.

Läs anvisningen: Så här beställer du ett skattekort för pension och lön i MinSkatt

Det är viktigt att du följer upp dina inkomster under året i synnerhet om du har flera arbetsgivare eller uppdragsgivare.

Om du arbetar sporadiskt

För de sporadiska löneinkomsterna ska du ha ett skattekort för löneinkomster. Skattesatsen för pensionen förblir i regel densamma, i synnerhet om lönebeloppet är litet. Innan du börjar arbeta lönar det sig att kontakta pensionsutbetalaren och ta reda på hur arbetet påverkar din pension.

Om du arbetar som deltidspensionerad eller partiell förtida ålderspensionerad

Som deltidspensionär behöver du ett pensionsskattekort och även ett skattekort för löneinkomster. För skattekortet behöver du ett pensionsbeslut om din kommande pension samt en redogörelse för inkomsterna och avdragen sedan början av året. Du får samma skattesats för löneinkomsten och deltidspensionen. Du kan använda samma skattekort för lön för flera lönebetalare samtidigt.

Vi skickar det nya pensionsskattekortet direkt till pensionsutbetalaren.

Om du får ålderspension (arbetspension samt folkpension och garantipension) kan du arbeta fritt: löneinkomsterna påverkar inte pensionen. Däremot finns det vissa begränsningar för hur du kan arbeta om du exempelvis får invalidpension.
Kontakta alltid pensionsutbetalaren i förväg och ta reda på hur arbetet påverkar din pension.

Vanliga frågor

Faktureringsföretag har olika verksamhetsmodeller.
Läs mera om skattekort för lättföretagare