Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Pension från Finland till utlandet

Du ska vanligen betala skatt på finländska pensioner till Finland även om du flyttar utomlands.

Enligt den finländska lagstiftningen kan pensioner som betalas från Finland beskattas i Finland trots att pensionstagaren bor utomlands. Även om du bor utomlands är skatteprocenten för din pension samma som för pensionärer som bor i Finland. Inkomstbeloppet inverkar på skatteprocenten på samma sätt som för personer som bor i Finland. Man kan t.ex. göra pensionsinkomstavdrag och invalidavdrag på samma grunder.

Ansök vid behov om ändring av ditt skattekort

Skatteavtalet mellan Finland och din hemviststat kan inverka på beskattningen av din pension.

Beställ ett skattekort i MinSkatt

Om du är begränsat skattskyldig i Finland kan pensionsanstalten ansöka om skattekort för dig hos Skatteförvaltningen.

Deklarera både dina utländska och finländska inkomster i skattedeklarationen

Du får den förhandsifyllda skattedeklarationen i mars eller april.  Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om det inte finns några fel eller brister i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte göra någonting. Du har fått ditt slutliga beskattningsbeslut med skattedeklarationen.

Kontrollera uppgifterna och komplettera vid behov.

Lämna uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du på pappersblanketter

Hemviststaten har vanligtvis rätt att beskatta dina inkomster från utlandet. När du har inkomster från Finland ska du komma ihåg att även deklarera dem i beskattningen i din hemviststat.

Skatteavtal och deras inverkan

De skatteavtal som har ingåtts mellan Finland och övriga länder hindrar vanligen inte Finland från att beskatta pensioner. Vanligen omfattar skatteavtalen en överenskommelse om att pension som utbetalas från Finland beskattas i Finland. I så fall ändrar en flytt utomlands inte på beskattningen av pensionen i Finland.

Mer information om

Du ska eventuellt betala sjukvårdspremier till Finland

Under de tre år som följer efter det år då du flyttar utomlands ska du betala den försäkrades sjukvårdspremie till Finland, vilken uppgår till mindre än 2 % av pensionen. Premien avlägsnas om FPA ger dig ett intyg över att du inte är försäkrad i Finland. Dessutom krävs det att Finland inte behöver ersätta dina sjukvårdskostnader till den nya hemstaten. Detta regleras av EU:s socialskyddsförordningar.

När det har gått tre hela år efter flyttningsåret är det inte längre nödvändigt att betala sjukvårdspremier till Finland om du bor utanför EES eller i Schweiz. Däremot är det möjligt att premier påförs om du bor i EES eller Schweiz, om Finland måste ersätta sjukvårdskostnader till den nya hemstaten.

Komihåglista för dem som börjar jobba utomlands

Gör en flyttanmälan till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata gällande den utländska adressen

  • Skatteförvaltningen får automatiskt information om en permanent flyttanmälan av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
  • Om du gör en tillfällig adressändring till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata ska du också lämna en separat anmälan till Skatteförvaltningen. Skriv ut blanketten för att anmäla din tillfälliga adress (3817r). I stället för att använda blanketten kan du anmäla adressen med ett fritt formulerat brev. Av brevet ska framgå namn, personbeteckning, ny adress och datum då ändringen träder i kraft.

När du bor utomlands

  • Om adressen i utlandet ändras under din vistelse ska du anmäla den nya adressen till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata och Skatteförvaltningen. Se skattebyråernas kontaktuppgifter.
  • Om du är finsk medborgare ska du meddela Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata om förändringar i dina uppgifter. Det kan bl.a. röra sig om adressändring, äktenskap, skilsmässa eller födelse av barn. Läs mer på MDB:s webbplats Boende utomlands

Redogör på FPA om du i fortsättningen omfattas av socialskyddet i Finland eller om Finland ansvarar för dina sjukvårdskostnader i din nya hemviststat.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 1.11.2021