Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Lättföretagare – så här sköter du skatteärenden

Du är en så kallad lättföretagare eller egenanställd om du sysselsätter dig själv och arbetar företagarmässigt utan att grunda ett eget företag.

Som lättföretagare fakturerar du kunden via ett faktureringsföretag. Din kund betalar fakturan till faktureringsföretaget som förmedlar betalningen till dig. Du ansvarar dock själv för att såväl marknadsföra dina tjänster och komma överens om villkoren för arbetet och arbetsersättningen med din kund.

Anvisningar för beskattningen

Arbetar du som lättföretagare eller via en mobilapplikation, till exempel som matbud? Genom att besvara steg-för-steg-frågorna kommer du till lämpliga anvisningar för beskattningen.

Besvara frågorna för att få anvisningar

Lättföretagande – hur fungerar ett faktureringsföretag?

Faktureringsföretag har olika verksamhetsmodeller. Ett faktureringsföretag kan betala antingen lön eller arbetsersättning till dig. Kontrollera med faktureringsföretaget vilken inkomst du får. Se vilken typ av skattekort behöver du.

I arbets- och socialförsäkringslagstiftningen räknas personer som använder faktureringsföretag i regel som företagare. Detta innebär att du som lättföretagare ska försäkra dig själv enligt lagen om pension för företagare om de i lagen föreskrivna villkoren uppfylls. Mer information finns på webbplatsen arbetspension.fi.

Om faktureringsföretaget betalar arbetsersättning till dig kan det uppstå momsskyldigheter för dig. Om du säljer varor eller tjänster för över 15 000 euro under räkenskapsperioden (12 månader) ska du anmäla dig till registret över momsskyldiga. Mer information om momsbeskattningen av lättföretagare.

Närmare information om faktureringsföretagens verksamhetsprinciper får du från faktureringsföretagens egna webbplatser.

Arbetstagare eller företagare? Om du funderar på din ställning som arbetstagare eller företagare kan du se arbetarskyddsmyndighetens anvisningar för att utreda saken.

Sidan har senast uppdaterats 4.9.2023