Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Utländsk uppträdande artist eller idrottare – så här sköter du skatteärenden i Finland

Om du är en utländsk artist eller idrottare och du uppträder i Finland eller deltar i ett finländskt sportevenemang, ska du i regel betala skatt på dina arvoden även i Finland.

Om du är exempelvis en teaterregissör, koreograf, scenograf, tävlingsdomare eller idrottstränare uppfyller du inte kriterierna på uppträdande artist eller idrottare i beskattningen. Läs anvisningen: Du kommer till Finland för att arbeta – arbetsgivaren är finländsk

Vistelsetiden i Finland påverkar din beskattning

När du får ersättning för din personliga verksamhet ska du betala en källskatt på 15 % i Finland. Ersättningen kan vara lön eller annan inkomst. Källskatt tas ut även om ersättningen betalas till en utländsk programbyrå eller något annat utländskt samfund.

Du kan inte göra skatteavdrag från ersättningen. Du kan alltså inte dra av exempelvis det belopp från ersättningen som du har betalat till agenten. Även om kostnader inte kan dras av från ersättningen, kan arbetsgivaren i regel separat skattefritt ersätta dig

 • logikostnader
 • kostnader för resebiljetter
 • fraktavgifter.

Du måste ha verifikationer på kostnaderna. Därtill kan arbetsgivaren betala dig ett skattefritt dagtraktamente som är lika stort som ett inrikes dagtraktamente.

Om utbetalaren inte har ansökt om skattekort på dina vägnar ska du ansöka om källskattekort med blankett 5057r. Välj på blanketten i punkt 4 ”Inkomsten är inkomst till sportutövare eller uppträdande artist”. 

Källskatten är den slutliga skatten och du behöver inte lämna någon skattedeklaration i Finland. Du får ett intyg på inkomsten och den uttagna källskatten av din arbetsgivare. Spara intyget eftersom du kan behöva det i beskattningen i ditt hemland för att undanröja dubbelbeskattning.

Exempel: En arrangör av ett sommarevenemang betalar en ersättning till en utländsk symfoniorkester. Ersättningen utgör inkomst för symfoniorkestern, och arrangören tar ut skatt enligt 15 % på denna inkomst. Orkestern är skattskyldig för sina inkomster i sin hemviststat, där även dubbelbeskattningen undanröjs. Symfoniorkestern betalar ut sådan månadslön till sina medlemmar som inte beskattas i Finland.

Du kommer från en EES-stat - du kan välja på vilket sätt skattesatsen beräknas

Om du kommer från en EES-stat kan du

 • välja den progressiva källskattesatsen
 • ansöka om progressiv beskattning.

Du kan ansöka om progressiv beskattning också om du kommer från en skatteavtalsstat.

Om du har en progressiv källskattesats får du dra av direkta kostnader från inkomsten. Du kan till exempel dra av rese- och inkvarteringskostnader om din arbetsgivare inte har betalat skattefri ersättning på basis av dem.

Du kan be Skatteförvaltningen att undersöka ärendet. Skatteförvaltningen ger dig ett progressivt källskattekort där kostnaderna har beaktats i skattesatsen. Du kan på förhand med källskatteräknaren kontrollera om detta alternativ är förmånligare än källskatten på 15 %.

Om du vill ansöka om progressiv beskattning ska du läsa anvisningen Utländsk arbetstagare i Finland i högst 6 månader – du kan också begära progressiv beskattning

Om du vistas i Finland i över 6 månader är du allmänt skattskyldig i Finland. Din skattesats fastställs progressivt på basis av dina årsinkomster.

Om din arbetsgivare är finländsk ska du ansöka om skattekort med hjälp av dessa anvisningar:

När du vistas tillfälligt i Finland i över 6 månader är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet ska betala skatt till Finland för alla dina inkomster. Ett skatteavtal mellan din hemviststat och Finland kan dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du inte har förvärvat i Finland.

När du har en finländsk arbetsgivare fastställs skattesatsen för din lön progressivt på basis av dina årsinkomster. Du behöver en finländsk personbeteckning och ett skattekort.

Se närmare anvisningar om du kommer för att arbeta på en byggarbetsplats.

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån som du ska besöka personligen.

2

ANSÖK OM SKATTEKORT

Fyll i blankett 5042r

Ta med den ifyllda blanketten till skattebyrån.

Du kan uppskatta skattesatsen på förhand med skatteprocenträknaren.

Exempel på skattesatser

3

BOKA TID PÅ SKATTEBYRÅN

Du måste besöka skattebyrån och bli identifierad för att få en personbeteckning.

Ta med dig

 • de ifyllda blanketterna
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort (inte körkort)
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller ett visum i de fall ett sådant krävs
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet
 • arbetsgivarens skriftliga redogörelse för arbetet i Finland ifall arbetsordern eller arbetsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • uppgifter om arbetsgivaren
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet
 • en kopia på A1-intyget, ifall du har ett (A1 är ett intyg utfärdat av en myndighet om att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat). Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller Schweiz.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid genom att ringa servicenumret 029 497 010 (från utlandet +358 29 497 010).

Skatteförvaltningen ser till att dina skatteärenden blir rätt. Du får ett skattekort eller instruktioner för betalning av förskottsskatt från Skatteförvaltningen.

Skattebyråer där du kan få en finländsk personbeteckning.

4

SKICKA ELLER GE SKATTEKORTET TILL ARBETSGIVAREN

Ge skattekortet i original till din arbetsgivare när du börjar arbeta. På basis av skattekortet tar arbetsgivaren ut skatt på din lön.

Kom ihåg att lämna in en skattedeklaration i Finland

När du vistas i Finland i över 6 månader ska du lämna in en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om det inte finns några fel eller brister i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte returnera den. Du har fått det slutliga beskattningsbeslutet med skattedeklarationen.

Om skattedeklaration inte har förhandsifyllda uppgifter på dina inkomster eller det finns brister i uppgifterna ska du korrigera och deklarera uppgifterna i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter. Deklarera även de inkomster som du har från utlandet under din vistelse i Finland.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du i MinSkatt eller på papper

På hösten får du ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Om du har betalat för litet i skatt får du en anvisning för betalning av kvarskatter. Dessutom ingår även en anvisning för en eventuell begäran om omprövning.

Om du inte får en förhandsifylld skattedeklaration ska du lämna in en skattedeklaration självmant i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Du behöver i allmänhet inte deklarera inkomster till Finland som du har tjänat

 • innan du flyttade till Finland
 • efter att du flyttade från Finland.

Du behöver inte heller betala skatt på dessa inkomster till Finland. Om du ändå får inkomster på basis av arbete i Finland efter att arbetet har upphört (t.ex. optionsförmån) är dessa inkomster i regel skattepliktiga i Finland.

Om din arbetsgivare är utländsk ska du ansöka om skattekort eller förskottsskatt med hjälp av dessa anvisningar:

Anvisningen uppdateras för tillfället.

När du vistas tillfälligt i Finland i över 6 månader är du allmänt skattskyldig. Det innebär att du i allmänhet ska betala skatt till Finland för alla dina inkomster. Ett skatteavtal mellan din hemviststat och Finland kan dock hindra Finland från att beskatta inkomster som du inte har förvärvat i Finland.

Även om du tillfälligt skulle lämna Finland exempelvis för en semester i ditt hemland avbryts inte tidsperioden på 6 månader.

Om din utländska arbetsgivare har ett fast driftställe i Finland jämställs denne med en finländsk arbetsgivare. I detta fall fastställs skattesatsen för din lön progressivt på basis av dina årsinkomster. Detta innebär att ju mer lön du får desto större är skattebeloppet. Du får skatteavdrag på samma grunder som andra som är bosatta i Finland. Du behöver en finländsk personbeteckning och ett skattekort eller förskottsskatter.

Så här sköter du skatterna

1

ANSÖK OM EN FINLÄNDSK PERSONBETECKNING

Fyll i blankett 6150r

Blanketten undertecknas senare på skattebyrån som du ska besöka personligen.

2

ANSÖK OM SKATTEKORT ELLER FÖRSKOTTSSKATT

Fyll i blankett 5042r (Ansökan om skattekort, förskottsskatt eller skattenummer – person som bor eller har bott utomlands)

Du får antingen ett skattekort eller anvisningar för betalning av förskottsskatt från Skatteförvaltningen beroende på om företaget har ett fast driftställe i Finland och om företaget är i arbetsgivarregistret.

Om du inte betalar förskottsskatt måste du betala kvarskatt och eventuell kvarskatteränta.

Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land eller Schweiz. A1-intyget anger att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat. Inga försäkringspremier uppbärs av dig när du har ett A1-intyg.

Om du inte har ett A1-intyg kan du bli tvungen att på din lön utöver skatt också betala pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremier som går till försäkringsanstalterna.

Om du är sjukförsäkrad på basis av arbete i Finland tar din arbetsgivare också ut sjukförsäkringspremien (sjukvårdspremie och dagpenningspremie) på din lön. Läs mer om sjukförsäkringspremien för arbetstagare som kommer till Finland.

Ytterligare information

3

BOKA TID PÅ SKATTEBYRÅN

Du måste besöka skattebyrån och bli identifierad för att få en personbeteckning.

Ta med dig

 • de ifyllda blanketterna
 • ett giltigt pass eller ett identitetskort (inte körkort)
 • ett giltigt uppehållstillstånd eller ett visum i de fall ett sådant krävs
 • en kopia av arbetsordern eller arbetsavtalet
 • arbetsgivarens skriftliga redogörelse för arbetet i Finland ifall arbetsordern eller arbetsavtalet inte innehåller följande uppgifter:
  • uppgifter om arbetsgivaren
  • arbetets beställare i Finland
  • ditt fullständiga namn och födelsedatum
  • anställningsförhållandets längd och arbetsperioden i Finland
  • arbetsplatsen och en kort beskrivning av arbetet
 • en kopia på A1-intyget, ifall du har ett (A1 är ett intyg utfärdat av en myndighet om att du omfattas av socialskyddet i din hemviststat). Du kan få ett A1-intyg från din hemviststat om du kommer från ett EU- eller EES-land, Storbritannien eller Schweiz.

Boka en tid i MinSkatt

Om du inte kan logga in i MinSkatt kan du boka tid genom att ringa servicenumret 029 497 010 (från utlandet +358 29 497 010).

Skatteförvaltningen ser till att dina skatteärenden blir rätt. Du får ett skattekort eller instruktioner för betalning av förskottsskatt från Skatteförvaltningen.

Skattebyråer där du kan få en finländsk personbeteckning.

4

BETALA SKATTERNA

Skattekort: arbetsgivaren tar ut skatten på din lön

Om du får ett skattekort ska du ge det till din arbetsgivare. Arbetsgivaren tar ut skatt på din lön enligt skattesatsen på skattekortet.

Förskottsskatt: betala skatterna själv

Om du betalar skatterna som förskottsskatt får du anvisningar för betalning från skattebyrån eller senare per post. Du ska betala skatterna i rater på Skatteförvaltningens konto under arbetsåret.

Du kan uppskatta skattebeloppet på förhand med skatteprocenträknaren

Exempel på skattesatser

Lämna skattedeklaration i Finland

När du vistas i Finland i över 6 månader ska du lämna in en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen.

Om det inte finns några fel eller brister i den förhandsifyllda skattedeklarationen, behöver du inte returnera den. Du har fått det slutliga beskattningsbeslutet med skattedeklarationen.

Om skattedeklaration inte har förhandsifyllda uppgifter på dina inkomster eller det finns brister i uppgifterna ska du korrigera och deklarera uppgifterna i e-tjänsten MinSkatt eller på pappersblanketter. Deklarera även de inkomster som du har från utlandet under din vistelse i Finland.

Deklarera uppgifterna i MinSkatt

Så här deklarerar du på pappersblankett

På hösten får du ett nytt beskattningsbeslut som visar det slutgiltiga skattebeloppet. Om du har betalat för litet i skatt får du en anvisning för betalning av kvarskatter. Dessutom ingår även en anvisning för en eventuell begäran om omprövning.

Om du inte får en förhandsifylld skattedeklaration ska du lämna in en skattedeklaration självmant i MinSkatt eller på pappersblanketter.

Så här deklarerar du på pappersblankett

Deklarera även de inkomster som du får för ditt arbete i Finland efter att du har slutat arbeta i Finland. Du ska deklarera inkomsten och i regel också betala skatt på den till Finland. Sådan inkomst kan vara exempelvis

 • en optionsförmån som har tjänats in under den tid då du har arbetat i Finland
 • semesterpenning för arbete som utförts i Finland.

Ytterligare information om försäkringspremier

Ett skatteavtal inverkar inte på hur premier fastställs.

Information om försäkringspremier får du från:

Skatteavtalets inverkan på beskattningen

Finland kan inte alltid beskatta din lön oavsett om du vistas i Finland i över 6 månader. Om du vistas i Finland i högst 183 dagar, som är den period som är fastställd i skatteavtalet, beskattas din lön inte nödvändigtvis i Finland.

Om din arbetsgivare är ett utländskt offentligt samfund betalar du i regel skatt på din lön till din hemviststat. Offentliga samfund är exempelvis stater och kommuner. Dina övriga inkomster beskattas dock oftast i Finland.

När du slutar arbeta i Finland

När du flyttar från Finland

Läs mer på När du flyttar från Finland.

Lämna en skattedeklaration i Finland

Om du vistas i Finland i över 6 månader ska du lämna en skattedeklaration i Finland. Du får en förhandsifylld skattedeklaration från Skatteförvaltningen i Finland på våren det år som följer efter arbetsåret. Kontrollera uppgifterna i den förhandsifyllda skattedeklarationen. Om alla uppgifter är korrekta behöver du inte göra någonting.

Komplettera och korrigera uppgifterna i skattedeklarationen vid behov i e-tjänsten MinSkatt. Så här lämnar du uppgifter till skattedeklarationen på pappersblanketter om du inte kan sköta ärenden elektroniskt i MinSkatt.

Du kommer från Förenta staterna – skatteavtalet påverkar din beskattning

Om du kommer till Finland från Förenta staterna och här får arvoden och kostnadsersättningar för sammanlagt högst 20 000 dollar per år, betalar du inte skatt på ersättningen till Finland. Om du får inkomst för över 20 000 dollar per år ska du betala skatt till Finland på hela arvodet. Utbetalaren kan beakta den skatteavtalsenliga lättnaden endast om den finns antecknad i ditt källskattekort.

Exempel: En finländsk evenemangarrangör betalar 25 300 euro till en amerikansk programbyrå. Beloppet är en gemensam ersättning för två uppträdanden som fem amerikanska artister utför i Finland. Eftersom ersättningen överstiger 20 000 US dollar tas en källskatt på 15 % ut på den.

Källskatt tas dock inte ut på en enskild artists andel om
- en utredning presenteras om respektive artists andel 
- verifikationerna och årsanmälan lämnas separat för respektive artist
- arvodet med ersättningar för en enskild artist inte överstiger 20 000 dollar.

Sidan har senast uppdaterats 29.4.2015