Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Arbete på en byggarbetsplats eller ett varvsområde i Finland – anvisningar för arbetstagaren

När du kommer för att arbeta på en byggarbetsplats, en plats för installationsarbete eller ett varv i Finland ska du registrera dig genast och skaffa dig ett skattenummer. Om du inte har ett skattenummer kommer du inte in på byggarbetsplatsen eller på varvet. Skattenumret ska också synas på ditt fotoförsedda personkort. Du hittar ditt skattenummer på ditt skattekort eller i MinSkatt. 

Om du anställer arbetstagare på en byggarbetsplats eller ett varv, se instruktioner för arbetsgivaren.

Exakta instruktioner får du genom att svara på frågorna på den här sidan. Välj det alternativ som motsvarar din situation.

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 28.4.2023