Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Källskatteräknare för en i ett EU/EES-land bosatt begränsat skattskyldig artist eller sportutövare

Med räknaren kan du beräkna källskatten på inkomst som betalas till en person som bor i ett EU- eller EES-land eller till ett samfund. Inkomsten ska grunda sig på en artists eller sportutövares personliga verksamhet i Finland eller ombord på ett finskt fartyg eller luftfartyg.

Räknaren kan inte användas för beräkning av källskatt på andra betalningar. Observera att räknaren endast ger riktgivande resultat.

Källskatteräknare

Vad kan räknaren användas till?

Du kan med räknaren beräkna det förmånligaste alternativet för dig:

  1. Den fasta källskattesatsen på dina inkomster från Finland är 15 %.
  2. Från dina inkomster i Finland dras först av direkta kostnader. Av nettoinkomsten dras därefter av
    • den progressiva källskatten för privatpersoner
    • den fasta källskatten på 20 % för samfund (t.ex. aktiebolag).

Om alternativet B är förmånligare kan du yrka på avdrag för kostnader

  • i samband med att du ansöker om källskattekort
  • med en ansökan om återbäring av källskatt efter att ersättningen har betalats.

Om du får inkomst från Finland mer än en gång under samma kalenderår ska du beräkna källskattebeloppet på hela årets inkomster.

Exempel: En musiker som bor utomlands får år 2010 en ersättning på 1000 euro för sitt uppträdande i Finland. Kostnaderna för resan till Finland kostade sammanlagt 500 euro för musikern. Räknaren visar att källskatten beräknad enligt källskattesatsen på 15 % utgör 150 euro och efter avdrag av de direkta kostnaderna är skatten 95 euro. Räknaren anger att det är förmånligare för dig att yrka på avdrag av direkta kostnader. 

Musikern kan lämna ett yrkande på avdrag och en utredning av de direkta kostnaderna antingen vid ansökan om källskattekort eller vid ansökan om återbäring av källskatt efteråt.

Sidan har senast uppdaterats 20.11.2022