Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Skattesatserna för löner, pensioner och förmåner 2023

Skattesatsen (skatteprocenten) innebär hur mycket skatt det tas ut på din inkomst. Skattesatsen bestäms enligt dina förvärvsinkomster under hela året. Förvärvsinkomster är exempelvis löner, pensioner och förmåner.

Den slutgiltiga skattesatsen påverkas bland annat av beloppet av årsinkomsterna, hemkommunen, olika avdrag och kyrkotillhörighet.

Uppskatta din skattesats med vår räknare

Exempel på skattesatser

Skattesatserna i tabellen baserar sig på en situation där personen

  • är 17−52 år
  • bor i Helsingfors
  • hör till den evangelisk-lutherska kyrkan
  • får endast en typ av inkomst under året − till exempel endast lön och inga andra inkomster
  • har fått ett skattekort i början av året.

I skattesatserna i tabellen har vi också beaktat de avdrag som Skatteförvaltningen gör automatiskt.

Exempel på skattesatser på löner, pensioner och förmåner
Inkomstbelopp per år Skattesats på lön Skattesats på förmån Skattesats på pension
10 000 euro 0,0 % 15,0 % 0,0 %
16 000 euro 2,0 % 19,0 % 7,5 %
20 000 euro 3,5 % 20,5 % 14,0 %
30 000 euro 11,5 % 23,5 % 21,0 %
40 000 euro 17,0 % 27,5 % 26,0 %
50 000 euro 21,0 % 29,5 % 30,0 %
60 000 euro 24,5 % 31,5 % 33,0 %
70 000 euro 27,0 % 33,0 % 35,0 %

På lönen tas det utöver skatt även ut en separat pensions- och arbetslöshetsförsäkringspremie som i exempelfallet är 8,65 %. Arbetsgivaren tar ut pensions- ja arbetslöshetspremien på lönen och redovisar den till pensionsanstalten.

Exempel på skattebelopp

Exempel på skattebelopp av lön, pension och förmån
Inkomstbelopp per år Skattebeloppet, lön Skattebeloppet, förmån Skattebeloppet, pension
10 000 euro 0,00 € 

1 552,18 €

0,00 €
16 000 euro 248,85 € 3 064,21 € 1 641,73 €
20 000 euro 956,14 € 4 230,88 € 3 213,49 €
30 000 euro 3 789,12 € 7 286,25 € 6 810,78 €
40 000 euro 7 290,54 € 11 076,25 € 11 043,99 €
50 000 euro 11 031,12 € 15 030,25 € 15 205,75 €
60 000 euro 15 067,86 € 19 220,25 € 19 980,75 €
70 000 euro 19 168,80 € 23 410,25 € 24 755,75 €
Sidan har senast uppdaterats 1.1.2023