Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Så här ansöker bolag om återbäring av överlåtelseskatt eller befrielse från överlåtelseskatt i MinSkatt

Ett bolag kan ansöka om återbäring av överlåtelseskatt när det har lämnat en överlåtelseskattedeklaration av köpet och betalat skatten. Om det är fråga om något annat slag av fel ska du läsa anvisningarna på sidan Fel i deklarationen och betalningen.

Kontrollera den utsatta tiden för ansökan och vilka bilagor som behövs

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i ett nytt fönster)  

Gör så här 

 1. På ingångssidan ska du öppna fliken Egna skatteslag. Gå till sektionen Överlåtelseskatt och välj länken Ansök om återbäring av överlåtelseskatt. 

 2. Välj länken Ansök om återbäring vid den deklaration som ansökan gäller. Då visas de uppgifter som lämnats i överlåtelseskattedeklarationen färdigt i ansökan om återbäring.

  Alternativt kan du välja knappen Gå direkt till ansökan. 

 3. Fyll i ansökan.

  Ange i punkten Typ av ansökan om bolaget ansöker om återbäring av eller befrielse från överlåtelseskatt. Berätta orsaken till återbäringen eller befrielsen. Kontrollera också vilka bilagor som behövs till ansökan.

  Motivera också varför bolaget ansöker om återbäring av eller befrielse från överlåtelseskatt. 

 4. Bifoga köpebrevet eller ett motsvarande avtal och andra handlingar som behövs via knappen Lägg till en fil. 

 5. I punkten Kontaktuppgifter för person som kan ge ytterligare information visas de kontaktuppgifter som Skatteförvaltningen har. Om någon annan lämnar tilläggsuppgifter om ansökan ska du lämna hens kontaktuppgifter. 

  Om du ansöker om återbäring av överlåtelseskatt ska du också kontrollera att kontonumret för utbetalningen av återbäringen är rätt i Skatteförvaltningens uppgifter. Så här anmäler eller ändrar du kontonumret i MinSkatt 

 6. Gå till fasen Förhandsgranska och skicka.

  Kontrollera uppgifterna i ansökan. Vid behov kan du ännu redigera uppgifter via länken Redigera. När alla uppgifter är rätt ska du välja knappen Skicka

I MinSkatt ser du fasen i behandlingen av din ansökan

I MinSkatt kan du följa behandlingen av din ansökan om återbäring av överlåtelseskatt: Välj först fliken Funktioner och i punkten Deklarationernas och ansökningarnas status ska du sedan välja länken Uppföljning av behandlingsläget.

Sidan har senast uppdaterats 19.11.2023