Köp av småhus i form av huspaket

Skyldigheten att lämna uppgifter om byggande gäller även byggandet av egnahemshus och sommarstugor som köps i form av huspaket. Skyldigheten att lämna uppgifter omfattar såväl privathushållet, husfabriken som byggnadsentreprenören.

Privathushåll

Du beställer ett s.k. inflyttningsfärdigt huspaket av en husfabrik.

 • Lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om byggobjektet, husfabriken och vad du betalat denna.
 • Lämna anmälan före byggnadens ibruktagningsbesiktning eller slutsyn.
 • Om slutsynen förrättas i etapper ska du lämna uppgifterna före varje syn.

Du beställer ett delvis monterat huspaket av en husfabrik och beställer du arbeten även av andra företag.

 • Lämna uppgifter till Skatteförvaltningen om byggobjektet, företagen (husfabriken och övriga företag) och vad du betalat dessa.
 • Lämna anmälan före byggnadens ibruktagningsbesiktning eller slutsyn.
 • Om du har anställt arbetstagare till byggarbetsplatsen ska du till Skatteförvaltningen även lämna uppgifterna om arbetstagarna och de löner du betalat dem.
 • Eget arbete och talkoarbete behöver inte anmälas till Skatteförvaltningen.

När du lämnat uppgifterna skickar Skatteförvaltningen ett intyg över att du gjort det. Skatteförvaltningen postar intyget till din adress utan särskild begäran. Uppvisa intyget för byggnadsinspektören vid slutsynen.

Om du inte visar intyget ska byggnadsinspektören anmäla försummelsen till Skatteförvaltningen.

Husfabriker

En husfabrik anlitar en underentreprenör för att bygga ett egnahemshus på en byggarbetsplats.

 • Husfabriken ska till Skatteförvaltningen lämna entreprenaduppgifterna för alla de avtalspartner vars entreprenader överskrider värdet 15 000 euro.
 • Husfabriken lämnar uppgifterna månadvis.

Byggarbetsplatsen för egnahemshuset har blivit en gemensam byggarbetsplats. Enligt kontraktet mellan kunden och husfabriken är den sistnämnda den huvudsakliga genomföraren på byggarbetsplatsen.

 • Husfabriken lämnar uppgifterna för såväl sina egna som underentreprenörernas arbetstagare. Husfabriken lämnar även uppgifterna för de arbetstagare hushållet anställt.
 • Om någon annan än husfabriken utsetts till huvudsaklig genomförare av byggprojektet ska husfabriken lämna uppgifterna om sina egna arbetstagare till den huvudsakliga genomföraren.
 • Uppgifterna ska lämnas även för arbetstagare som arbetar bara en del av månaden vid byggarbetsplatsen i fråga.

Det arbete som utförs i husfabrikens produktionslokaler betraktas inte som sådant byggarbete som omfattas av skyldigheten att lämna uppgifter ens om samma underentreprenörer arbetar både i fabriksproduktionen och på byggarbetsplatsen.

Entreprenörer på ett egnahemsbygge

En husfabrik anlitar en entreprenör för att bygga ett egnahemshus på en byggarbetsplats. Entreprenören har beställt en underentreprenad av ett annat företag. Underentreprenadens värde överskrider 15 000 euro.

 • Entreprenören ska till Skatteförvaltningen lämna entreprenaduppgifterna för den underentreprenad han eller hon beställt. Om värdet på entreprenadavtalet underskrider 15 000 euro behöver uppgifter om entreprenaden inte lämnas.

En husfabrik anlitar en entreprenör för att bygga ett egnahemshus på en byggarbetsplats. Husfabriken är huvudsaklig genomförare av byggprojektet.

 • Entreprenören lämnar uppgifterna om sina arbetstagare till husfabriken.

Uppgifterna ska lämnas även för arbetstagare som arbetar bara en del av månaden vid byggarbetsplatsen i fråga.