Så här gör du ett hushålls anmälan om byggande i MinSkatt

Gör en anmälan om byggande så här:

 1. Logga in i MinSkatt.

  När du loggar in i MinSkatt ska du identifiera dig elektroniskt. Du behöver exempelvis nätbankskoder eller ett mobilcertifikat.

 2. Sök punkten Funktioner och välj Alla funktioner.

 3. Sök punkten Övriga deklarationer. Välj Hushållets anmälan om byggande.

 4. Den första fasen är Basuppgifter. Ändra vid behov dina kontaktuppgifter.

  Välj om byggobjektet är en fastighet eller ett bostads- eller fastighetsaktiebolag.

 5. Efter valet ska du fylla i närmare uppgifter om fastigheten eller bolaget, till exempel en fastighetsbeteckning och fastighetens läge.

  När uppgifterna är rätt ska du gå till följande fas som är Uppgifter om byggarbetet. Du kommer till denna fas genom att klicka på Fortsätt.

 6. Denna fas är Uppgifter om byggarbetet. Svara på frågan om huruvida du har betalat ett företag eller en arbetstagare för byggarbete? Om arbetet i sin helhet utförts själv eller som talkoarbete, det vill säga att du inte har betalat för arbete ska du svara Nej på frågorna i den här fasen.

 7. Om du svarar Ja i någondera frågan får du preciserande frågor. Om du till exempel har betalat ett företag för arbete ska du först fylla i företagets FO-nummer eller vid behov någon annan beteckning för företaget. Ange då entreprenadens längd och det belopp som du betalat till företaget.

  Om du har betalat för byggarbete till flera företag ska du lägga till de övriga företagen en åt gången genom att välja Lägg till ett företag.

  När du har fyllt i de uppgifter som behövs ska du fortsätta till följande fas som är Förhandsgranska och skicka. Du kommer till denna fas genom att klicka på Fortsätt.

 8. Innan du skickar uppgifterna ska du kontrollera dem.

  Vid behov kan du ännu korrigera uppgifterna. Du kommer till tidigare faser genom att klicka på Föregående.

  Om du vill fortsätta med att fylla i senare ska du välja Spara som halvfärdig. Skatteförvaltningen behandlar inte anmälan förrän du skickat den. Deklarationer som sparats i MinSkatt förvaras i 3 månader. Du kan också skicka deklarationen varje gång som du kompletterar den.

 9. Om uppgifterna är rätt ska du klicka på Skicka.

  De anmälningar som du har skickat kan du också alltid läsa i MinSkatt.