Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Anmälan om byggande – privathushåll (3714r, 3715r, 3716r)

Hushåll ska lämna in en anmälan om byggande till Skatteförvaltningen för alla arbeten som kräver bygglov. Uppgifterna ska lämnas före byggnadsinspektörens besök.

  • om det finns flera än en entreprenör ska du också lämna bilageblankett 3716r
  • om det finns flera än en arbetstagare ska du också lämna bilageblankett 3714r

Lämna anmälan i MinSkatt

Returadressen finns på första sidan av blanketten.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2019