Falska meddelanden cirkulerar i Skatteförvaltningens namn. Läs mer. 

Byggnadsinspektörernas skyldighet att övervaka att anmälningar om byggande lämnats har slopats 1.11.2019

Byggnadsinspektörer är inte längre skyldiga att övervaka att hushåll lämnar anmälan om byggande för byggarbete. Hushåll behöver inte heller längre för byggnadsinspektören visa upp Skatteförvaltningens intyg över att behövliga uppgifter lämnats.

Sidan har senast uppdaterats 1.11.2019