Pientalon hankkiminen talopakettina

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus koskee myös talopaketteina hankittavia omakotitalojen ja kesämökkien rakentamista. Tiedonantovelvollisuus koskee niin kotitaloutta, talotehdasta kuin rakennusurakoitsijaa.

Kotitalous

Tilaat ns. muuttovalmiin talopaketin talotehtaalta.

Ilmoita Verohallinnolle tiedot rakennuskohteesta, talotehtaasta ja suorituksista, jotka olet maksanut talotehtaalle.

Ilmoita näin

Käyttöönottotarkastus

 • Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, ilmoita tiedot ennen käyttöönottotarkastusta
 • Tee ilmoitus ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta

Loppukatselmus

 • Jos loppukatselmus pidetään vaiheittain, ilmoita tiedot ennen jokaista katselmusta.
 • Anna tiedot vielä ilmoittamattomista urakoista/laskutuksesta aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta
 • Tee ilmoitus ennen loppukatselmusta

Tilaat talopaketin talotehtaalta osittain asennettuna ja tilaat töitä myös muilta yrityksiltä.

Ilmoita Verohallinnolle tiedot rakennuskohteesta, yrityksistä (talotehtaasta ja muista yrityksistä) sekä suorituksista, jotka olet maksanut yrityksille.

Jos olet palkannut työntekijöitä rakennustyömaalle, ilmoita myös näiden työntekijöiden tiedot ja työntekijöille maksettujen palkkojen määrä Verohallinnolle.

Omaa työtä ja talkootyötä ei tarvitse ilmoittaa Verohallinnolle.

Ilmoita näin

Käyttöönottotarkastus

 • Jos rakennus otetaan käyttöön ennen varsinaista loppukatselmusta, ilmoita tiedot ennen käyttöönottotarkastusta
 • Tee ilmoitus ennen rakennuksen käyttöönottotarkastusta

Loppukatselmus

 • Jos loppukatselmus pidetään vaiheittain, ilmoita tiedot ennen jokaista katselmusta.
 • Anna tiedot vielä ilmoittamattomista urakoista/laskutuksesta aina ennen rakennustarkastajan tekemää loppukatselmusta
 • Tee ilmoitus ennen loppukatselmusta

Kun olet ilmoittanut tiedot, saat Verohallinnolta todistuksen tietojen toimittamisesta. Todistus lähetetään osoitteeseesi ilman erillistä pyyntöä. Esitä todistus rakennustarkastajalle loppukatselmuksessa.

Jos todistusta ei esitetä, rakennustarkastaja ilmoittaa laiminlyönnistä Verohallinnolle.

Talotehdas

Talotehdas tilaa aliurakoitsijalta rakentamistyön omakotitalon rakennustyömaalle.

 • Talotehdas ilmoittaa Verohallinnolle urakkatiedot kaikista sopimuskumppaneista, joilta on tilannut yli 15 000 euron arvoisia urakoita.
 • Talotehdas tekee ilmoituksen kuukausittain.

Omakotitalon rakennustyömaa on muodostunut yhteiseksi rakennustyömaaksi. Talotehdas on nimetty asiakkaan ja talotehtaan välisessä sopimuksessa työmaan päätoteuttajaksi.

 • Talotehdas ilmoittaa tiedot sekä omista että aliurakoitsijoiden työntekijöistä. Talotehdas ilmoittaa myös kotitalouden palkkaamien työntekijöiden tiedot.
 • Jos päätoteuttajaksi on nimetty jokin muu yritys kuin talotehdas, talotehdas ilmoittaa omat työntekijänsä päätoteuttajalle.
 • Työntekijää koskevat tiedot on ilmoitettava, vaikka työntekijä olisi vain osan kuukaudesta kyseisellä omakotityömaalla.

Talotehtaan tuotantotiloissa tehtyä työtä ei pidetä tiedonantovelvollisuuden alaisena rakentamistyönä, vaikka samat aliurakoitsijat toimisivat sekä talotehtaan tuotannossa että rakennustyömaalla.

Lue lisää

Omakotityömaalla toimivat urakoitsijat

Talotehdas on tilannut urakoitsijalta rakentamistyön omakotitalon rakennustyömaalle. Urakoitsija on tilannut aliurakan toiselta yritykseltä. Aliurakka on arvoltaan yli 15 000 euroa.

 • Urakoitsija ilmoittaa Verohallinnolle urakkatiedot tilaamastaan aliurakasta.  Jos urakkasopimus jää alle 15 000 euron, urakkatietoja ei tarvitse ilmoittaa.

Talotehdas on tilannut urakoitsijalta rakentamistyön omakotitalon rakennustyömaalle. Talotehdas on rakennustyömaan päätoteuttaja.

 • Urakoitsija ilmoittaa työntekijöidensä tiedot talotehtaalle.

Työntekijää koskevat tiedot on ilmoitettava, vaikka työntekijä olisi vain osan kuukaudesta kyseisellä omakotityömaalla.

Lue lisää