Privatperson: Kom ihåg mervärdesskatten när du köper ett nytt fordon i ett annat EU-land

När du köper ett nytt motordrivet fordon, till exempel en bil eller motorcykel, i ett annat EU-land och fordonet transporteras till Finland, ska du betala 24 % så kallad moms på nya transportmedel på fordonet, utöver bilskatt.

Från och med 2021 ska privatpersoner deklarera och betala moms på eget initiativ i tjänsten MinSkatt.

Gå till MinSkatt

Tidigare har momsen på nya fordon betalats i samband med bilskatten, med från och med 2021 ska bilskatten och momsen deklareras och betalas separat.

När anses ett fordon vara nytt?

Ett motordrivet fordon kategoriseras som nytt och moms ska betalas på fordonet om någondera av följande förutsättningar uppfylls:

 • fordonet har sålts inom högst sex månader efter att det första gången togs i bruk
 • det har körts högst 6 000 kilometer med fordonet vid tidpunkten för köpet.

Obs! Fordonet kan ha körts till exempel 5 600 kilometer, men det anses ändå vara nytt, eftersom antalet körkilometer inte överstiger maximigränsen.

Hur deklarerar och betalar jag moms?

Datumet för såväl mottagande av fordonet som mottagande av fakturan inverkar på deklarationen och betalningen av moms.

 • Om du under 2020 eller tidigare har tagit emot ett nytt fordon för vilket du även ska betala bilskatt, behöver du inte lämna någon separat momsdeklaration. Momsen fastställs i samband med bilskatten precis som tidigare.

Lämna en momsdeklaration för nytt transportmedel i MinSkatt.

 • Deklarera och betala moms den 12 den andra månaden efter den månad då du tog emot transportmedlet, om du har fått både fakturan och transportmedlet under samma månad.
  • Om du till exempel har fått både transportmedlet och fakturan i januari ska du deklarera och betala moms senast 12 mars.
 • Gör deklarationen för den månad då du tog emot fordonet. Om du till exempel tog emot fordonet i januari, välj ”Lämna deklaration” för rätt period 31.1.2022.

Betala momsen till exempel i MinSkatt. Se anvisningar.

Om den utsatta dagen är en lördag eller helgdag kan du deklarera och betala momsen senast följande vardag.

Kom ihåg att även lämna en bilskattedeklaration i MinSkatt. 

Exempel: Finländaren Mats köper en ny bil i Tyskland och försäljaren transporterar bilen från Tyskland till Finland.

Mats tar emot både bilen och fakturan i januari 2021. Mats lämnar en momsdeklaration för nytt transportmedel för januari: i MinSkatt väljer han deklarationsperioden 31.1.2021. Han deklarerar och betalar momsen senast 12.3.2021.

Obs! Om du inte har fått fakturan under samma månad som du har tagit emot transportmedlet utan först senare, flyttas förfallodagen för deklarationen och betalningen framåt med en månad. Deklarera och betala i så fall momsen den 12 den tredje månaden efter den månad då du tog emot transportmedlet.

 • Om du till exempel har tagit emot bilen i januari och fakturan i februari ska du deklarera och betala moms senast 12 april.

Gå till MinSkatt om du ännu inte har loggat in i tjänsten (öppnas i nytt fönster).

 1. Välj på ingångssidan fliken Alla skatteslag.
 2. I punkten Skatter på eget initiativ ska du välja länken Deklarationer av skatter på eget initiativ.
 3. Vid deklarationen Moms på nytt transportmedel ska du välja länken Välj period.
 4. Välj länken Deklarera vid den period för vilken du vill lämna en deklaration. 
  • Om du till exempel har fått både transportmedlet och fakturan i januari 2021, ska du välja perioden 31.01.2021.

Deklarationen består av 2 faser. Deklarationens uppgifter och Förhandsgranska och skicka. I fas 1 Deklarationens uppgifter ska du fylla i uppgifterna. Gå sedan till fas 2 Förhandsgranska och skicka. Kontrollera att uppgifterna är rätt och skicka deklarationen genom att välja knappen Skicka.

Om du har deklarerat och betalat moms, men upptäcker ett fel i deklarationen kan du korrigera det i MinSkatt.

Korrigera felet genom att lämna en ny, ersättande deklaration. Lämna en ersättande deklaration för den period i vars uppgifter felet finns. 

Om du lämnar momsdeklarationen försent är påföljden en förseningsavgift. Läs mer om förseningsavgift.

Om du inte lämnar någon momsdeklaration alls fastställer vi den skatt som saknas och eventuellt en skatteförhöjning. Vi skickar dock alltid först ett brev om hörande till dig.

Kom även ihåg bilskatten

Utöver momsdeklarationen ska du komma ihåg att även göra en separat bilskattedeklaration i MinSkatt och betala bilskatt. Läs mer om bilbeskattning.

Köp av bil utanför EU – moms på import

Om du köper ett fordon utanför EU, läs anvisningarna på Tullens webbplats (tulli.fi).