Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skattefri användning av fordon

Om du använder ett fordon skattefritt, ska du i allmänhet lämna in en anmälan om skattefri användning till Skatteförvaltningen. Du ska lämna in anmälan innan du tar fordonet i skattefri användning.

I vissa situationer behöver en anmälan om skattefri användning av fordon inte göras.

Om förutsättningarna för skattefri användning inte uppfylls, är användningen av fordonet skattepliktig. Då ska du lämna in en anmälan om ibruktagande av fordon och en skattedeklaration om fordonet. 

Kontrollera villkoren för skattefri användning och läs anvisningar för du ska göra i din situation

Sidan har senast uppdaterats 14.6.2024