Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återbäring av skatt på basis av skattefrihet eller nedsatt skatt

Om ett fordon som införs i trafikregistret för första gången uppfyller villkoren för skattefrihet eller nedsatt skatt, återbetalar Skatteförvaltningen skatt på ansökan. Om bilskatt inte har debiterats för fordonet eller om bilskatten är nedsatt, beviljas ingen återbäring.

En person som är antecknad som fordonets ägare i trafikregistret kan ansöka om återbäring i MinSkatt. Om fordonet har skaffats genom ett avbetalningsköp kan återbäring ansökas av den köpare av fordonet som antecknats i registret som fordonets innehavare.

Återbäring ska ansökas inom 6 månader från registreringen av fordonet.

Du kan ansöka om återbäring av skatt på följande fordon:

Skatteförvaltningen återbär högst det belopp av skatt som debiterats.

Lämna en ansökan om återbäring av bilskatt på basis av skattefrihet eller nedsatt skatt i MinSkatt. Välj fliken Skatteärenden och sedan i punkten Bilskatt länken Funktioner som gäller bilskatt. Välj sedan Ansökan om återbäring av bilskatt.

Lämna en ansökan i MinSkatt

Du får beslutet till MinSkatt. Du får också beslutet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Du kan också lämna ansökan på blanketten Ansökan om återbäring av bilskatt (blankett 1214r).

Ändring av fordon

Skatt kan påföras ett fordon om fordonets konstruktion, ägande eller användningsändamål ändras så att villkoren för skatteåterbäring inte längre uppfylls.

Läs mer om Specialfordons befrielse från bilskatt (Traficom).

Uppgifterna om utrustning som fordonet är försett med

Läs mer: Anmäla också uppgifterna om utrustning som fordonet är försett med

 

Sidan har senast uppdaterats 5.4.2024