Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Återkallande av skattedeklaration

En skattskyldig kan återkalla sin inlämnade bilskattedeklaration, om fordonet inte har registrerats eller tagits i skattepliktigt bruk. Bilskattedeklarationen kan också återkallas av den som visar att han eller hon förvärvat äganderätt till ett sådant fordon som inte har registrerats eller tagits i bruk.

Återkallandet ska göras inom ett år från skattens förfallodag. Skattedeklarationen kan också återkallas innan beskattningsbeslutet har fattats. 

Skatteförvaltningen kan återkalla skattedeklarationen på eget initiativ, om fordonet inte har registrerats eller tagits i bruk inom ett år från skattens förfallodag. Skatteförvaltningen kan återkalla skattedeklarationen tidigast ett år efter förfallodagen.

Hur återkallar jag skattedeklarationen?

Det finns ingen blankett för att återkalla bilskattedeklarationen. Om du är

  • en personkund kan du återkalla din skattedeklaration antingen i MinSkatt eller fritt formulerat på papper.
  • samfund eller samfälld förmån, återkalla skattedeklarationen i MinSkatt. Du kan endast av särskilda skäl lämna återkallelsen i pappersform.
  • skattedeklarationen kan enbart återkallas fritt formulerat på papper av den som visar att han eller hon förvärvat äganderätt till ett sådant fordon som inte har registrerats eller tagits i bruk.
    • Bifoga till återkallelsen ett köpebrev eller annan tillförlitlig utredning om äganderätt.

Återkalla bilskattedeklarationen i MinSkatt

Du får ett bekräftelsemeddelande från MinSkatt när du har skickat återkallelsen. Du kan granska uppgifterna du skickat i MinSkatt.

Du får beslutet i MinSkatt

Skatteförvaltningen ger ett beslut om återkallelse av skattedeklarationen. Skatteförvaltningen återkallar beskattningen och tillståndet för registrering om beskattningen har verkställts redan innan skattedeklarationen återkallas.

Du får beslutet i MinSkatt. Du får också beslutet hem per post om du inte har tagit i bruk Suomi.fi-meddelanden, det vill säga avstått från papperspost.

Tiden för sökande av ändring i ett beslut om återkallande av skattedeklaration är 60 dagar från delfåendet av beslutet.

När är det inte möjligt att återkalla skattedeklarationen?

Det är inte möjligt att återkalla bilskattedeklarationen om fordonet har registrerats eller tagits i skattepliktigt bruk i Finland. Då uppfylls inte villkoren för återkallande.

Den skattskyldige kan dock kräva att det påförs skatt i förhållande till fordonets användningstid om fordonet inte har registrerats. Läs mer om skatt som påförs på basis av fordonets användningstid.

Ägaren av fordonet kan också ansöka om återbäring vid utförsel om fordonet har registrerats. Läs mer om återbäring av bilskatt vid utförsel.

Sidan har senast uppdaterats 7.3.2024