Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

När du för in i landet eller registrerar ett fordon som inte är registrerat i Finland

1

Lämna anmälan om ibruktagande

Lämna en anmälan om ibruktagande av fordon om du ta fordonet i skattepliktig användning innan den registrerats i Finland. Användningen av ett fordon börjar den dag då fordonet används i trafik i Finland. 

Du behöver inte lämna anmälan om ibruktagande om

  • du börjar använda fordonet först efter registreringen
  • du inte använder fordonet före registreringen eller förflyttar fordonet med ett annat transportmedel
  • du använder fordonet skattefritt. Läs mer om skattefri användning av fordon.

På anmälan om ibruktagande ska du ange första dagen för skattepliktig användning. Observera att du inte kan ta bort anmälan om ibruktagande av fordon i MinSkatt efter detta datum. 

Läs anvisningen för anmälan om ibruktagande av fordon

Lämna anmälan om ibruktagande av fordon i MinSkatt

Skatteförvaltningen bekräftar anmälan om ibruktagande av fordon. Du får ett brev om bekräftelsen av anmälan om ibruktagande av fordon till MinSkatt. Brevet skickas också per post.

Förvara bekräftelsebrevet med dig i fordonet och visa upp det om polisen eller Tullen begär det.

Du kan också göra anmälan om ibruktagande av fordon på pappersblanketten.

Obs! Du ska ha en gällande registrering för ditt fordon i någon annan EES-stat eller du måste skaffa ett finskt förflyttningstillstånd av Transport- och kommunikationsverket (Traficom)

2

Lämna bilskattedeklarationen

Om du har lämnat anmälan om ibruktagande, lämna bilskattedeklarationen inom 5 dagar efter att du har börjat använda fordonet. Observera att du i egenskap av den som tagit i bruk fordonet är skattskyldig och ska lämna skattedeklarationen. 

Om du inte har gjort det ska du lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt innan den skattepliktiga användningen av fordonet i Finland börjar eller innan fordonet registreras.

Läs anvisningen för bilskattedeklaration

Lämna bilskattedeklarationen i MinSkatt

Du kan kontrollera den förväntade handläggningstiden för bilskattedeklarationen.

Du kan korrigera uppgifterna i bilskattedeklarationen tills du fått bilbeskattningsbeslutet till MinSkatt. Om du korrigerar deklarationen ersätter den nya skattedeklarationen den gamla.

Om du redan har fått bilbeskattningsbeslutet kan du inte längre korrigera deklarationen. Då ska du lämna en begäran om omprövning via MinSkatt. Läs anvisningarna för begäran om omprövning.

Du kan också lämna in bilskattedeklarationen på pappersblanketten.

Obs! Fordonet får registreras efter bilskatten syns på Skatteförvaltningens konto, men du kan registreringsbesikta fordonet innan du lämnar in bilskattedeklarationen.

3

Betala bilskatten

Du får bilbeskattningsbeslutet till MinSkatt. Bilbeskattningsbeslutet skickas också per post, om du inte använder Suomi.fi, dvs. har slopat pappersbrev.

Efter att du fått bilbeskattningsbeslutet ska du betala bilskatten via MinSkatt eller nätbanken. Betalningsuppgifterna framgår av bilbeskattningsbeslutet. Använd referensnumret för bilskatten.

  • Bilskattens förfallodag är den 24 dagen i kalendermånaden. Förfallodagen infaller tidigast 2 veckor efter beslutsdatumet.

Läs de detaljerade betalningsanvisningarna

4

Registrera fordonet

Observera att fordonet får registreras efter bilskatten syns på Skatteförvaltningens konto. I allmänhet sker detta redan följande vardag eller högst några dagar senare.

Du får ett meddelande till MinSkatt när fordonet kan registreras. Om du använder Suomi.fi får du ett e-postmeddelande om att det finns ny skatteinformation i MinSkatt.

Ta fordonet till registreringsbesiktning och registrera det på ett besiktningskontor.

Obs! Du kan registreringsbesikta fordonet innan du lämnar in bilskattedeklarationen.

Köpte du ditt fordon från ett område utanför EU?

Läs mer om tullklarering (Tullen), det vill säga förtullning om du anskaffat ditt fordon utanför EU:s tull- och skatteområde.

Kom också ihåg att momsen på nya transportmedel är 24 %

Utöver bilskatt ska du deklarera och betala moms på ett nytt transportmedel om du importerar ett fordon till Finland från ett annat EU-land och om någotdera av följande villkor uppfylls:

  • fordonet har sålts inom sex månader efter att det första gången togs i bruk
  • det har körts högst 6 000 kilometer med fordonet när det säljs

Läs mer om momsdeklaration av nytt transportmedel.

 

Den här sidan är en del av Europeiska kommissionens portal Your Europe. Lämna kommissionen respons på sidan.

https://europa.eu/youreurope/index_sv.htm
Sidan har senast uppdaterats 8.5.2024