Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden

Bilskattedeklaration (1200r)

Med denna blankett kan du göra en bilskattedeklaration.

Deklarera i MinSkatt

Se anvisningar om hur du kan görä bilskattedeklaration i MinSkatt


Skatteförvaltningen kan använda automatiserat beslutsfattande vid avgörandet av ditt ärende. Detta innebär att beslutet i ditt ärende kan fattas delvis eller helt automatiserat. Läs mer om automatiserat beslutsfattande på Skatteförvaltningen

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024