Bilskattedeklaration (1200r)

Med blanketten gör man en bilskattedeklaration, om det inte är möjligt att göra det elektroniskt.

Tjänst för bilskattedeklarationer 

Ansökan skickas per post under adress:

Skatteförvaltningen, PB 40
00052 Skatt

 

Nyckelord: