Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Införsel av ett nytt fordon till Finland

I bilbeskattningen betraktas ett fordon som nytt

  • om den aldrig har registrerats eller använts
  • om fordonet har förts in som nytt och varit i skattefritt demonstrationsbruk.

Se anvisningarna för deklaration och betalning av bilskatt på ett fordon 

När du för in ett nytt fordon från EU ska du också betala moms på nytt transportmedel

Ett nytt transportmedel definieras på olika sätt i bilbeskattningen och momsbeskattningen.

När du för in ett nytt fordon till Finland från ett annat EU-land kan du vara tvungen att utöver bilskatt betala så kallad moms på ett nytt transportmedel enligt 24 %.

Ett fordon klassificeras som nytt i momsbeskattningen när någotdera av följande villkor uppfylls:

  • fordonet har sålts högst sex månader efter att det för första gången togs i bruk
  • det har körts högst 6 000 kilometer med fordonet vid tidpunkten för köpet.

Ytterligare information om moms på ett nytt transportmedel.

När du för in ett fordon från ett land utanför EU ska du också betala moms på importen

På fordon som importeras från länder utanför EU ska det utöver bilskatt även betalas importmoms enligt 24 % och tull. Ytterligare information om importmoms på fordon som importeras från länder utanför EU. 

Sidan har senast uppdaterats 28.6.2018