Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Så här betalar du bilskatten

Denna anvisning gäller såväl person- som företagskunder.

När din bilskattedeklaration behandlats får du av Skatteförvaltningen ett beslut om bilbeskattningen i MinSkatt. I beslutet ser du de uppgifter som behövs för betalningen: kontonumret, referensnumret, beloppet av bilskatten och förfallodagen. Du kan kontrollera den förväntade handläggningstiden för bilskattedeklarationen.

Lägg märke till att varje betalare har sitt kundspecifika referensnummer för bilskatt. Använd alltid rätt referens för bilskatten så att betalningen riktas rätt.

Om du betalar skatten i MinSkatt överförs betalningsuppgifterna till betalningsunderlaget i nätbanken. Betalningsdagen i MinSkatt är dock alltid den innevarande dagen och den går inte att ändra.

Gå till MinSkatt

Betalningen syns på Skatteförvaltningens konto antingen under följande vardag eller eventuellt med några dagars fördröjning.

När du har betalat bilskatten får du inom 1−2 vardagar ett meddelande i MinSkatt om att du kan registrera fordonet.

Om du är ett registrerat bilskatteombud (uppgiftslämnare för bilskatt) behöver du inte ett separat tillstånd för att registrera fordonet. Läs mer om att deklarera bilskatten.

När är förfallodagen för bilskatt?

Förfallodagen för bilskatten är den 24 dagen i månaden. Det går alltid minst 2 veckor mellan bilbeskattningsbeslutet och förfallodagen. Förfallodagen är den 24 i månaden efter att det gått 14 dagar sedan beslutet.

Exempel 1: Bilbeskattningsbeslutet har fattats den 6 maj 2024. Den 20 maj 2024 har det gått två veckor (14 dagar) sedan beslutet fattades. Förfallodagen för bilskatten är den 24 maj 2024.

Exempel 2: Bilbeskattningsbeslutet har fattats den 12 juni 2024. Den 26 juni 2024 har det gått två veckor (14 dagar) sedan beslutet fattades. Förfallodagen för bilskatten är den 24 juli 2024.

Om förfallodagen flyttas på grund av att du lämnar skattedeklarationen för sent, kan du bli tvungen att betala dröjsmålsränta på skatten. Beloppet på dröjsmålsräntan ser du i beskattningsbeslutet. 

De som kan ansöka om att bli registrerade bilskatteombud är till exempel företag som importerar fordon.

Förfallodagen för bilskatt är i allmänhet den 24 dagen i den månad som följer efter bilskatteperioden. Om den 24 inte är en bankdag, är förfallodagen följande bankdag.

Exempel: Betala bilskatten för bilskatteperioden för maj senast den 24 juni.

Förfallodagen flyttas med en månad om Skatteförvaltningen fattar beskattningsbeslutet under veckan före förfallodagen (under de 7 dagar som föregår förfallodagen).

Exempel: Skatteförvaltningen fattar den 21 juni ett bilbeskattningsbeslut för bilskatteperioden som gäller maj för det registrerade bilskatteombudet. Eftersom beslutet har fattats under de 7 dagar som föregår periodens förfallodag (den 24 juni 2024) flyttas förfallodagen för bilskatten framåt med en månad. Förfallodagen för bilskatten är således den 24 juli 2024.

Om förfallodagen flyttas på grund av att du lämnar skattedeklarationen för sent, ska du betala dröjsmålsränta på skatten.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2024