Falska meddelanden har skickats ut i Skatteförvaltningens namn. Läs mer om falska meddelanden.

Skatt som påförs på basis av användningstiden för fordonet

Du kan yrka om avdrag från full bilskatt om ett fordon som för första gången har tagits i skattepliktigt bruk i Finland inte har registrerats eller inte kommer att registreras i trafik- och transportregistret.

Framställ yrkandet till Skatteförvaltningen inom ett år från förfallodagen för den skatt som för första gången påförts. Om du inte framställer yrkandet inom utsatt tid beviljas avdraget inte.

Framställ yrkandet på skatt enligt användningstid i MinSkatt

Användningen av fordonet ska upphöra när yrkandet har framställts.

Till yrkandet ska du bifoga en redogörelse för att fordonet inte registreras i trafikregistret, till exempel

  • ett köpebrev om försäljningen av fordonet utomlands
  • ett intyg på att fordonet registrerats utomlands
  • ett intyg på att fordonet skrotats eller förstörts på annat sätt
  • en redogörelse för att försäkringsbolaget har löst in det skadade fordonet
  • en bedömning av besiktningsmannen om att fordonet inte kan registreras oavsett korrigering.

Ange i yrkandet fordonets mätarställning vid den tidpunkt då användningen upphörde, den dag då användningen av fordonet i Finland upphörde och fordonets tillverkningsnummer. Om fordonet har individuella egenskaper som till betydande del avviker från vanliga egenskaper ska du bifoga en redogörelse för dem.

Skatteförvaltningen kan bevilja avdraget i samband med att beskattningen verkställs.

Om beskattningen redan har verkställts, rättar Skatteförvaltningen beskattningen och ger ett nytt beskattningsbeslut där avdraget som beviljas på basis av användningstiden har beaktats. Skatteförvaltningen återkallar samtidigt registreringstillståndet, om ett sådant har beviljats.

Du kan få avdraget avdraget endast i samband med den första beskattningen av fordonet. Om fordonet tidigare har beskattats i Finland beviljas avdraget inte även om fordonet inte skulle registreras i Finland. Detta gäller också situationer där skatten har påförts någon annan skattskyldig än dig.

Avdragsbelopp

Avdragsbeloppet är det belopp som skulle tas ut i skatt på dagen då fordonets användning upphör.  Skatt påförs dock alltid till ett belopp på minst fem procent av full skatt.

Sidan har senast uppdaterats 1.1.2021